Библиотека

Доклади на международни организации за България

Доклади на Европейската комисия, Съвета на Европа, Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността, Държавния департамент на САЩ, Амнести интернешънъл, Европейския център за правата на ромите, Хюман райтс уоч и други.

Обучителни материали за правата на човека

Обучителни ресурси по правата на човека в сферите на слободата на словото и защита срещу изтезания, жестоко, нечовешко и унизително отнасяне или наказание. Способи на доказване на дискриминация (публична лекция за ситуационен тестинг). Обучителни материали за правата на човека