Етническата преса в България

Етническата преса в България

Автор: Росица Стойкова


Издадена:


Редактор: Росица Стойкова


Страници: 176 стр.


ISBN: 954-9738-02-7

 


Цена: Безплатна

Социологическото изследване "Етническата преса в България" бе проведено от Български хелзинкски комитет с помощта на агенция "Маркет тест" през май-юли 2000 г. като негов обект бяха етническите печатни издания, излизащи в България. Това бе първото по рода си изследване на вестниците и списанията на етническите малцинства.

Обект на изследването с национален обхват станаха 19 печатни издания на 7 етнически общности, живеещи в България: 7 ромски ("Andral - Отвътре", "Джипси Рай", "Дром дромендар", "Житан", "Правата на ромите във ФОКУС", "Обектив"); 3 арменски ("Арменци", "Вахан" и "Ереван"); 2 влашки и аромънски ("Timpul - Време" и "Timpul - Armanli"); 2 еврейски ("Еврейски вести" и "Барберан"); 2 руски ("Белая волна" и "Русское слово"); 2 турски ("Права и свободи" и "Kaynak"), и 1 македонско ("Народна воля").

Проучването анализира съдържанието и основните теми на публикациите в печатните издания и определя читателското поведение и нагласи на представители на три етнически групи (турци, роми и македонци). То се осъществи под формата на три отделни изследвания: определяне статуса на етническите печатни медии чрез наблюдение на изданията и преки лични интервюта с представители на техните редакции; определяне на читателското поведение и нагласи чрез дълбочинни интервюта с 30 читатели на етнически издания; анализ на съдържанието и основните теми на публикациите в изследваните издания чрез типологизация и контент-анализ на 1216 етнически публикации.


За автора

Росица Стойкова