Стационарната психиатрична помощ в България и правата на човека

Стационарната психиатрична помощ в България и правата на човека

Автор: Красимир Кънев


Издадена:


Страници: 68 стр.


ISBN: 954-9738-06-Х

 

Изтегли безплатно


Цена: Безплатна

Книгата "Стационарната психиатрична помощ в България и правата на човека" се спира върху правата на психично болните, които се настаняват в психиатрични стационари на задължително и принудително лечение от държавата, но то неизбежно засяга и положението на пациентите, постъпващи на доброволно лечение в тях. То обхваща правата на човека в държавните и общински институции за стационарна психиатрична помощ, подчинени на Министерството на здравеопазването, което осигурява цялостното финансиране на държавните психиатрични болници, а също така и на общините, които осигуряват финансиране на общинските психиатрични диспансери.

Изследването включва седем взаимосвързани компонента:

  • Проучване на българското законодателство, свързано с организацията на дейността на психиатричната помощ в България, задължителното и принудителното лечение на психично болни лица и правата на пациентите;

  • Проучване на международните стандарти за третиране на хора с душевни болести и на опита на чужди страни;

  • Посещения в държавни психиатрични болници и общински психиатрични диспансери. Тези посещения бяха извършени съвместно с представители на Българската психиатрична асоциация;

  • Интервюиране на прокурори, съдии и лекари, непосредствено участвуващи в процедурата по настаняването, освобождаването и лечението на психично болните, които се лекуват задължително или принудително;

  • Наблюдение на съдебни дела за принудително настаняване и освобождаване;

  • Изследване чрез специално наети изследователи-адвокати на делата на пациенти, преминали през задължително лечение;

  • Наблюдение на провеждането на терапевтични процедури.

За автора

Красимир Кънев

Д-р Красимир Кънев е председател на Българския хелзинкски комитет, най-голямата неправителствена организация за защита на правата на човека в България. От 2005 г. е член, а от 2008 г. - председател на Управителния съвет на Фонда на ООН за защита на жертвите на изтезания. Член е на ръководните органи на няколко международни правозащитни организации, сред които Асоциацията за предотвратяване на изтезанията, Европейския център за правата на ромите и Института за право на обществения интерес. Преподава права на човека и правозащитни организации в СУ „Св.Климент Охридски“ и води по интернет курсове за дистанционно обучение по права на човека за правозащитни активисти и професионалисти.