Достъпът до правосъдие: Международни стандарти и положението в България

Достъпът до правосъдие: Международни стандарти и положението в България

Автор: Колектив


Издадена:Цена: Безплатна

Сборникът е заключителната публикация на БХК по проекта на БХК "Насърчаване на достъпа до правосъдие в Централна и Източна Европа". По този проект през 2000 г. БХК и още три неправителствени организации обединиха усилията си в регионален проект, насочен към нуждата от правна помощ и достъп до правосъдие. Организациите - БХК, ИНТЕРАЙТС, Инициатива за право в обществен интерес към Колумбийския университет и Полската хелзинкска фондация - търсиха да идентифицират проблемите с достъпа до правосъдие и да намерят ключ към решаването на поне някои от тях. В резултат проектът успя до породи сериозно обсъждане на целия кръг от проблеми, свързани с достъпа до правосъдие за бедните хора.

Публикацията си поставя две цели: да направи обзор на международните стандарти за достъп до правосъдие и да опише българската ситуация в тази сфера. Наред с това се хвърля светлина и върху практиките в някои напреднали страни. За постигането на тези цели извърши една голяма изследователска работа на националното законодателство и международни стандарти, практиката с достъпа до правна помощ в системата на наказателното правораздаване и нуждите от правна помощ в системата на гражданското правораздаване.

Що се отнася до резултатите, те надхвърлиха и най-песимистичните изследователски хипотези, които бяха формулирани първоначално. Понастоящем България, изглежда, е на европейското дъно по дял на изключените от системата на правна помощ, както в наказателното, така и в гражданското правораздаване.

Публикацията се издава със съдействието на Европейската общност.

Съставител: Красимир Кънев
Страници: 200 стр.
ISBN: 954-9738-15-9
Издадена: април 2003

За автора

Колектив