Избрани стандарти на антидискриминационното право

Избрани стандарти на антидискриминационното право

Автор: Маргарита Илиева


Издадена:Цена: 10 лева

Поръчай сега!

Български хелзинкски комитет има удоволствието да ви представи втората книга на Маргарита Илиева от поредицата “Антидискриминационно право в България: стандарти и практика”:
“Избрани стандарти на антидискриминационното право”

Тази селекция европейски, международни и сравнителноправни стандарти на антидискриминационното право отразява ключови проблеми и предизвикателства на юриспруденцията по Закона за защита от дискриминация. Включени са произнасяния на двете европейски съдебни инстанции – Съда на Европейските общности в Люксембург и Европейския съд по правата на човека в Страсбург, както и на национални съдилища от водещи в антидискриминационното право юрисдикции на Европейския съюз и на квазисъдебни органи на ООН.

Подбраните източници осветляват някои от основните институти на антидискриминационното право: прехвърлянето на тежестта на доказване, каузалната връзка между защитен признак и сравнително ощетяване при пряка дискриминация, обективното оправдание за несъразмерно засягане при непряка дискриминация, изключението за съществено и определящо професионално изискване, разумното пригаждане за хора с увреждания, подбуждането към дискриминация, сексуалния тормоз, позитивните мерки и мн. др.

За съдържанието на книгата, натиснете тук»

Част от текста на книгата можете да намерите тук»

Цена: 10 лв. (за поръчка вж. по-долу)

Поредицата “Антидискриминационно право в България: стандарти и практика” включва още заглавията “Практика на Върховния административен съд и Административен съд София-град”, “Избрани стандарти на антидискриминационното право”, “Практика на гражданските съдилища по Закона за защита от дискриминация” и “Практика на Комисията за защита от дискриминация по Закона за защита от дискриминация”. Публикуването на третата и четвъртата книга предстои през 2009 г.

Първата книга в поредицата е "Практика на Върховния административен съд и Административен съд София-град по Закона за защита от дискриминация"

Публикацията съдържа сравнителноправен анализ на антидискриминационната юриспруденция на Върховния административен съд (ВАС) и Административен съд София-град (АССГ) от гледна точка на стандартите на правото на Европейския съюз и практиката на Съда на Европейските общности. Изданието е организирано като наръчник - по ред на членовете на Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр.). Изложени са съответните законови разпоредби, последвани от коментар на практиката на ВАС и АССГ по съответната норма в светлината на приложимите стандарти на международното право. Цена: 9 лв. (за поръчка вж. по-долу)

За съдържанието на книгата, натиснете тук»

Книгите се разпространяват в търговската мрежа на издателство „Сиби“, www.sibi.bg и в офиса на БХК, www.bghelsinki.org.

За поръчка от офиса на БХК

  • тел./факс: 02 943 44 05, 02 944 06 70
  • ел.поща: bhc@bghelsinki.org
  • София 1504, ул. “Върбица” 7, ет. 4
  • Безплатна доставка до Вашия адрес


Плащането става по банковата сметка на БХК BG47UNCR76301005086816 или в офиса на БХК. Ако искате да Ви бъде издадена фактура е необходимо да преведете сумата по банков път и да посочите пълно наименование на юридическото лице, адрес, ЕИК и М.О.Л. При доставка фактурата ще бъде изпратена заедно с книгата. При плащане в брой не можем да издадем фактура.

За автора

Маргарита Илиева

Маргарита Илиева е заместник-председателка на БХК и директорка на Правната му програма.

Маргарита е видна правозащитна адвокатка, водила редица ключови дела за обществена промяна и развитие на правото в тази област, и публична застъпничка за права.

Маргарита е международно признат експерт по антидискриминационно право. Член е за България в Европейската мрежа на независимите експерти по недискриминация при Европейската комисия. Тя е основен автор на проектозакона на Закона за защита от дискриминация и изигра водеща роля за приемането му.

Авторка на поредица книги "Антидискриминационно право в България: стандарти и практик" и на множество юридически анализи, публикувани от Европейската комисия, международни организации и университети.