Практика на гражданските съдилища по Закона за защита от дискриминация

Практика на гражданските съдилища по Закона за защита от дискриминация

Автор: Маргарита Илиева


Издадена:


Редактор: Маргарита Илиева

 

Издател: БХК

 

ISBN: 978-978-954-730-607-3

 

Страници: 360

Цена: 15 лева

Поръчай сега!


Имаме удоволствието да ви представим третата книга на Маргарита Илиева от поредицата

“Антидискриминационно право в България: стандарти и практика”

“Практика на гражданските съдилища по Закона за защита от дискриминация“

Книгата предлага сравнителноправен анализ и оценка на юриспруденцията на гражданските съдилища по Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр).

Авторката коментира няколкостотин решения и определения от практиката на първоинстанционните и второинстанционните съдилища от различни съдебни райони и от практиката на Върховния касационен съд. Анализът е базиран върху практиката на Съда на Европейските общности, Европейския съд по правата на човека, други международни юрисдикции и избрани национални съдилища в държави от Европейския съюз.

Наръчникът е организиран по реда на членовете на ЗЗДискр. Авторката акцентира върху различните форми на дискриминация – пряка и непряка дискриминация, тормоз, подбуждане към дискриминация и др. - по признаци като пол, раса, увреждане, сексуална ориентация и др. Коментирани са решения по достъп до работа, предоставянето на стоки и услуги, пригаждане на архитектурната среда и др. Разгледани са особено важни институти на антидискриминационното право като обръщане на тежестта на доказване, специалните антидискриминационни искове в ЗЗДискр., вкл. присъждането на обезщетение, както и освобождаването от такси и разноски.

За съдържанието на книгата, натиснете тук»

Част от текста на книгата можете да намерите тук»

Първата книга от поредицата - “Практика на Върховния административен съд и Административен съд София-град по Закона за защита от дискриминация” съдържа сравнителноправен анализ на антидискриминационната юриспруденция на Върховния административен съд (ВАС) и Административен съд София-град (АССГ) от гледна точка на стандартите на правото на Европейския съюз и практиката на Съда на Европейските общности. Изданието бе високо оценено от Софийска адвокатска колегия и бройки от него бяха разпространени сред членове на колегията.

Втората книга - „Избрани стандарти на антидискриминационното право“ представлява селекция европейски, международни и сравнителноправни стандарти на антидискриминационното право, в светлината на които следва да се тълкува и прилага ЗЗДискр.

Книгите се разпространяват в търговската мрежа на издателство „Сиби“, www.sibi.bg и чрез поръчка от офиса на БХК, www.bghelsinki.org.

Цена на третото издание: 15 лв.


 

Имаме удоволствието да ви представим третата книга на Маргарита Илиева от поредицата

Антидискриминационно право в България: стандарти и практика”

Практика на гражданските съдилища по Закона за защита от дискриминация

Книгата предлага сравнителноправен анализ и оценка на юриспруденцията на гражданските съдилища по Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр).

Авторката коментира няколкостотин решения и определения от практиката на първоинстанционните и второинстанционните съдилища от различни съдебни райони и от практиката на Върховния касационен съд. Анализът е базиран върху практиката на Съда на Европейските общности, Европейския съд по правата на човека, други международни юрисдикции и избрани национални съдилища в държави от Европейския съюз.

Наръчникът е организиран по реда на членовете на ЗЗДискр. Авторката акцентира върху различните форми на дискриминация – пряка и непряка дискриминация, тормоз, подбуждане към дискриминация и др. - по признаци като пол, раса, увреждане, сексуална ориентация и др. Коментирани са решения по достъп до работа, предоставянето на стоки и услуги, пригаждане на архитектурната среда и др. Разгледани са особено важни институти на антидискриминационното право като обръщане на тежестта на доказване, специалните антидискриминационни искове в ЗЗДискр., вкл. присъждането на обезщетение, както и освобождаването от такси и разноски.

За съдържанието на книгата, натиснете тук»

Част от текста на книгата можете да намерите тук»

Авторката на книгата - Маргарита Илиева, е националният експерт за България в Правната мрежа на експертите по недискриминация на Европейската комисия и директорка на Правната програма на Български хелзинкски комитет (БХК).

Първата книга от поредицата - “Практика на Върховния административен съд и Административен съд София-град по Закона за защита от дискриминация” съдържа сравнителноправен анализ на антидискриминационната юриспруденция на Върховния административен съд (ВАС) и Административен съд София-град (АССГ) от гледна точка на стандартите на правото на Европейския съюз и практиката на Съда на Европейските общности. Изданието бе високо оценено от Софийска адвокатска колегия и бройки от него бяха разпространени сред членове на колегията.

Втората книга - Избрани стандарти на антидискриминационното право представлява селекция европейски, международни и сравнителноправни стандарти на антидискриминационното право, в светлината на които следва да се тълкува и прилага ЗЗДискр.

Книгите се разпространяват в търговската мрежа на издателство „Сиби“, www.sibi.bg и чрез поръчка от офиса на БХК, www.bghelsinki.org.

Цена на третото издание: 15 лв.

За автора

Маргарита Илиева

Маргарита Илиева е заместник-председателка на БХК и директорка на Правната му програма.

Маргарита е видна правозащитна адвокатка, водила редица ключови дела за обществена промяна и развитие на правото в тази област, и публична застъпничка за права.

Маргарита е международно признат експерт по антидискриминационно право. Член е за България в Европейската мрежа на независимите експерти по недискриминация при Европейската комисия. Тя е основен автор на проектозакона на Закона за защита от дискриминация и изигра водеща роля за приемането му.

Авторка на поредица книги "Антидискриминационно право в България: стандарти и практик" и на множество юридически анализи, публикувани от Европейската комисия, международни организации и университети.