Архипелагът на забравените: Домове за лица с умствени затруднения в България

Архипелагът на забравените: Домове за лица с умствени затруднения в България

Автор: Колектив


Издадена:


Страници: 152 стр


ISBN: 954-9738-19-1

 

Изтегли безплатно


Цена: Безплатна

Тази публикация на БХК е резултат от близо тригодишно непрекъснато наблюдение на системата на домовете за социални грижи за лица над 18-годишна възраст с умствени увреждания в България. Това са социални, а не здравни институции, чиито клиенти не се предполага да се нуждаят от активно лечение. Най-общо те могат да бъдат определени като институции за настаняване на лица, които в резултат на психични разстройства или интелектуални затруднения не могат да се грижат сами за себе си, не получават подкрепа от своите близки или изобщо нямат такива, тъй като са оставени още в най-ранна детска възраст и поради това са оставени на грижите на обществото. Те са, с други думи, местата, в които българите се грижат за най-слабите и уязвими свои съграждани, за които никой друг не се грижи. В България тези домове са три типа: домове за възрастни с умствена изостаналост (ДВУИ), домове за възрастни с психични разстройства (ДВПР) и домове за възрастни с деменция (ДВД). Това наложило се в българската система разделение обаче, както се вижда от публикацията, е до голяма степен условно, тай като в много от домовете категориите домуващи са смесени.

Настоящата книга завършва цикъла от публикации на БХК върху институциите за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения в България. В процеса на тригодишното наблюдение на домовете за социални грижи изследователи на БХК посетиха всеки един от тези домове, а много от тях бяха посетени по няколко пъти.

БХК проявява внимание към положението в психиатричните заведения в България още от средата на 90-те. Публикациите на БХК, както и тези на международни организации, предизвикаха широк отзвук в страната и в правозащитната общност в чужбина.


За автора

Колектив