Правата на човека и дейността на българската полиция

Правата на човека и дейността на българската полиция

Автор: Колектив


Издадена:Цена: Безплатна

Докладът на Български хелзинкски комитет прави една цялостна оценка на дейността на българската полиция от гледна точка на спазването на правото на живот, на защита от изтезания, нечовешко и унизително отнасяне, както и на правото на свобода на личността.

Тази публикация не се ограничава само до обобщение на наблюденията на БХК в рамките на този проект, а обобщава също така и наблюденията на организацията по проблема полиция и права на човека в продължение на повече от десет години.

Публикацията не обхваща сферите на събирането и обработването на лични данни, използването на специални разузнавателни средства, експулсирането на чужденци и контролирането на безопасността на движението. Фокусът е върху най-тежките нарушения на човешките права, свързани с правото на живот, изтезанията, нечовешкотото и унизително отнасяне и с незаконното задържане.

Книгата се издава с рамките на проекта "Независим мониторинг на дейността на българската полиция", осъществен съвместно с Фондациия "Отворено общество" със съдействието на Дирекцията на националната служба "Полиция".

Автор: Колектив
Страници: 108 стр.
ISBN: 954-9738-18-3

Изтеглете текста на публикацията:

Правата на човека и дейността на българската полиция - част І

Правата на човека и дейността на българската полиция - част ІІ

За автора

Колектив