Първите стъпки: Оценка на неправителствените десегрегационни проекти в шест града на България

Първите стъпки: Оценка на неправителствените десегрегационни проекти в шест града на България

Автор: Красимир Кънев


Издадена:Цена: Безплатна

Настоящата публикация помества резултатите от изследването, проведено от БХК през юли - септември 2002 г., на текущите проекти за десегрегация на ромското образование, управлявани от неправителствени организации в България. Десегрегацията на ромските училища се предвижда от Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество, приета от правителството на България през април 1999.

Оценката се концентрира върху шест десегрегационни програми в градовете Видин, Плевен, Монтана, Сливен, Хасково и Стара Загора.

По време на изследването на десегрегационните проекти, работата на екипа включи: събиране на всякакви свързани с проектите документи, интервюта с екипите на проектите, както и с представители на ИО на МОН; интервюта с родители на ромски деца, които са записани в програмата, както и с тези, които не са. Изследването се спира и върху релевантното законодателство и достъпните статистически, научни и други публикации.

Автори: Красимир Кънев
Страници: 140 стр.
ISBN: 954-9738-13-3
Издадена: декември 2002

Първите стъпки: Изтегляне на документа

За автора

Красимир Кънев

Д-р Красимир Кънев е председател на Българския хелзинкски комитет, най-голямата неправителствена организация за защита на правата на човека в България. От 2005 г. е член, а от 2008 г. - председател на Управителния съвет на Фонда на ООН за защита на жертвите на изтезания. Член е на ръководните органи на няколко международни правозащитни организации, сред които Асоциацията за предотвратяване на изтезанията, Европейския център за правата на ромите и Института за право на обществения интерес. Преподава права на човека и правозащитни организации в СУ „Св.Климент Охридски“ и води по интернет курсове за дистанционно обучение по права на човека за правозащитни активисти и професионалисти.