Пет години по-късно: Неправителствените проекти за десегрегация на ромското образование в България

Пет години по-късно: Неправителствените проекти за десегрегация на ромското образование в България

Автор: Красимир Кънев, Емил Коен, Десислава Симеонова


Издадена:


Страници: 136


ISBN: 954-9738-23-X

 

Изтегли безплатно


Цена: Безплатна

През 2002 г. БХК направи оценка на неправителствените проекти за десегрегация  на ромското образование в България ("Първите стъпки: Оценка на неправителствените десегрегационни проекти в шест града на България", БХК, декември 2002). По това време в страната функционираха шест такива проекта, които се осъществяваха от местни ромски неправителствени организации и се подкрепяха от Програмата за ромско участие на Институт "Отворено общество", Будапеща.

Междувременно от стартирането на неправителствените десегрегационни проекти изминаха пет години. Те бяха не само години на развитие и укрепване на проектите, но и на утвърждаване на идеята за интегрирано образование в българското общество. Тази идея навлезе в българския политически и обществен дебат. Тя рефлектира върху нагласите и българите и ромите, както и върху тези на образователните специалисти, на изследователите и администраторите на българското образование. Върху тези нагласи оказаха влияние правителствените политики, динамиката на междуетническите нагласи и конкретните резултати от осъществяването на проектите в местните общности. Наред с това стана възможно да бъде направена една по-комплексна педагогическа оценка на ефекта от интегрираното образование.

Това бяха факторите, които мотивираха БХК да направи отново оценка на неправителствените десегрегационни проекти пет години по-късно през 2005 г. Настоящата публикаци излага основните постижения и дефицити на официалната политика към десегрегацията на ромското образование в България 2002-2005, анализира резултатите от националната оценка на образователните постижения на четвъртокласниците от 26 училища, в които се обучават деца по десегрегационните проекти, както и квартални училища, прави анализ на резултатите от изследването на междуетническите нагласи и нагласите към десегрегацията от проведеното социологическо изследване съвместно с Галъп, и накрая прави преглед на всички действащи десегрегационни проекти в България.

За автора

Красимир Кънев, Емил Коен, Десислава Симеонова