По пътя към зрелостта: Оценка на десегрегационния процес, осъществяван от неправителствени организации в България

По пътя към зрелостта: Оценка на десегрегационния процес, осъществяван от неправителствени организации в България

Автор: Колектив


Издадена:


Изтегли безплатно


Цена: Безплатна

Книгата с обем от 208 страници представлява изследователски доклад за състоянието, постиженията и проектите за десегрегация на образованието на ромските деца, осъществявани в осем български града. Докладът е плод на теренно изследване, извършено от екип на БХК в състав д-р Красимир Кънев (ръководител), д-р Светлана Тачева, Емил Коен и Люба Батембергска през периода септември – ноември 2007 г. Изследването и съответно доклада бяха направени по поръчка на Ромския образователен фонд със седалище в Будапеща.

Това е третата публикуция на БХК, посветена на проблемите на десегрегацията като основен път за достигане на равен достъп на ромските деца до качествено образование. Първите две книги: "Първите стъпки: Оценка на неправителствените десегрегационни проекти в шест града на България" и "Пет години по-късно: Неправителствените проекти за десегрегация на ромското образование в България" бяха публикувани съответно през 2002 и 2005 г. и са достъпни в електронен вид на сайта на БХК, в раздела "Книги".

За разлика от първите два доклада, в настоящия е включена и специална оценка на разходите за една бъдеща национална програма за десегрегация на ромското образование в България. Тя се осъществи по специална методология, предварително договорена и одобрена от Ромския образователен фонд. Както изследователската методология, така и тази за осъществяване на финансовата оценка, бяха дискутирани и одобрени от широк кръг авторитетни специалисти – социолози, педагози, културолози и практици с голям и признат опит в интегрираното образование.

За автора

Колектив