Домове за деца от предучилищна възраст

Домове за деца от предучилищна възраст

Автор: Колектив


Издадена:


Редактор: Антоанета Ненкова


Страници: 320 стр.


ISBN: 954-9738-05-1

 

Изтегли безплатно


Цена: Безплатна

В България около 9000 деца, лишени от родителска грижа, живеят в 146 държавни домове за отглеждане и възпитание, 33 от които са домове за деца от предучилищна възраст, т.е. за деца от 3 до 7-годишна възраст.

Като единствена същeствуваща досега форма на отглеждане на деца, лишени от родителска грижа, сериозната задача на тези домове е да отглеждат тази група деца в условия и среда, максимално приближени до семейната обстановка, да спомогнат за социалната адаптация и индивидуалното развитие на всяко дете, да подготвят възпитаниците си за бъдещата им реализация в обществото.

Книгата разглежда доколко и как съществуващите домове успяват да изпълнят тази задача, какви са условията за отглеждане и възпитание на децата, както и стандартът, при който живеят. Книгата съдържа наблюденията на изследователите на БХК за всяко едно заведение в отделни раздели за настаняване, материално-битови условия, медицинско обслужване, хранене, образование и възпитателна дейност, отдих, дисциплина и наказания, труд, персонал, инспекции, документи, финансиране, дарения, основни човешки права.

За автора

Колектив