Домове за медико-социални грижи

Домове за медико-социални грижи

Автор: Колектив


Издадена:


Редактор: Антоанета Ненкова


Страници: 271 стр.


ISBN: 954-9738-04-3

 

Изтегли безплатно


Цена: Безплатна

В България около 9000 деца, лишени от родителска грижа, живеят в 146 държавни домове за отглеждане и възпитание, 30 от които са домове за медико-социални грижи, т.е. за деца от 0 до 3 години.

Книгата разглежда доколко и как съществуващите домове успяват да изпълнят тази задача, какви са условията за отглеждане и възпитание на децата, както и стандартът, при който живеят. Книгата съдържа наблюденията на изследователите на БХК за всяко едно заведение в отделни раздели за настаняване, материално-битови условия, медицинско обслужване, хранене, образование и възпитателна дейност, отдих, дисциплина и наказания, труд, персонал, инспекции, документи, финансиране, дарения, основни човешки права.

Книгата заключава, че домовете за медико-социални грижи са в най-добро състояние и с най-висок стандарт на грижа и възпитание в сравнение с напр. домовете за деца с умствена и физическа изостаналост или с възпитателните училища-интернати и социално-педагогически интернати.

За автора

Колектив