Социално-педагогически интернати и възпиталени училища-интернати

Социално-педагогически интернати и възпиталени училища-интернати

Автор: Колектив


Издадена:


Страници: 472 стр.


ISBN: 954-9738-03-5


Цена: Безплатна

Поредица Децата в институциите, том I, юни 2001

Книгата е първата от серията публикации, с които БХК прави подробен обзор на положението на децата в институциите.

В България съществуват няколко различни типа държавни и общински институции с общо 35 100 деца. Настоящата книга третира един от типовете заведения за деца - възпитателните училища-интернати (ВУИ) и социално-педагогическите интернати (СПИ). Това са наказателни и корекционно-възпитателни заведения, чрез които държавата осъществява политиката си на борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. В СПИ и ВУИ, където към момента са настанени прибл. 2 400, се изпраща принудително деца, извършили противообществени прояви или такива, за които същестуват предпоставки да извършат противообществени прояви.

Книгата включва обзор на ВУИ и СПИ (в кратки раздели върху настаняване и материални условия, хранене и медицинско обслужване, образование, корекционно-възпитателна дейност и надзор, дисциплина, наказания и защита на човешките права), както и анализ на процедурата за настаняване във ВУИ и СПИ и правото на свобода и справедлив процес (двата материала са поместени на български и на английски език). След това следват доклади на изследователи на БХК за всяко едно от 32-те заведения, предмет на изследването. Книгата помества и текстовете на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и Правилниците за ВУИ и СПИ.

Изтеглете извадки от публикацията:
ВУИ и СПИ в България
Процедура по настаняване във ВУИ и СПИ

За автора

Колектив