Домове за деца със специални нужди

Домове за деца със специални нужди

Автор: Колектив


Издадена:Цена: Безплатна

Книгата "Домовете за деца със специални нужди" е петата от поредицата книги, с които Български хелзинкски комитет прави подробен детайлен анализ на положението на децата в българските институции.

Настоящата публикация е насочена към проблемите на социалните заведения за деца с по-тежка умствена изостаналост, които се третират като "необучаеми". Наблюдението обхваща 57 заведения в системата на Министерството на труда и социалната политика, в които държавата отглежда 4 341 деца: 1 627 от тях са в социални учебни-професионални заведения, 455 в дневни домове за деца и младежи с умствена изостаналост, а 2 129 - в целогодишни домове за деца и младежи с умствена изостаналост (ДДМУИ) - за деца с интелектуална недостатъчност и физически проблеми, и 130 деца в дом за деца със съхранен интелект и физически увреждания.

Наблюдението на БХК в институциите за деца със специални нужди (интелектуални и физически смущения) започва през 2000 година. То се фокусира върху следните проблеми: правна уредба и процедура за настаняване, битови условия, отношения между децата и педагогическия персонал, наказания, корекционна и социализационна дейност, медицинско обслужване, диагностициране и етапно наблюдение, случаи на финансови злоупотреби и други.

Редактори: Антоанета Ненкова, Ванина Николова
Страници: 623 стр.
ISBN: 954-9738-11-6
Издадена: юни 2002

Домове за деца със специални нужди (Предговор): Изтегляне на документа 

За автора

Колектив