Помощните училища в България

Помощните училища в България

Автор: Колектив


Издадена:Цена: Безплатна

Последната публикация от поредицата "Децата в институциите" на БХК се спира върху положението в помощните училища в България. Помощните училища са специални училища, които предоставят обучение на деца с по-леки форми на умствена изостаналост.

Тази книга представлява заключителната от изследването на състоянието на детските институции в България, което БХК осъществи от 1999 до 2002 г. Основна задача на проекта бе да направи обзор на училищата за умствено изостанали деца като отрази възможно най-цялостно всички дейности, провеждани в тях, с акцент върху диагностицирането, приема на децата в помощни училища и организацията на учебния процес в тях. За целта бяха осъществени посещения на всички помощни училища в страната в периода март-ноември 2002 г.

Книга прави анализ на нормативната уредба за дейността на помощните училища, на процеса на диагностициране и прием на децата в тях, на материалните условия и медицинското обслужване, а също и на образоването, налаганите наказания, персонал, спазване на основни човешки права.

Автори: Колектив
Страници: 585 стр.
ISBN: 954-9738-14-0
Издадена: декември 2002

Помощните училища в България: Изтегляне на документа

За автора

Колектив