В името на институцията: Поправителните училища в България

В името на институцията: Поправителните училища в България

Автор: Колектив


Издадена:


Страници: 82 стр.


ISBN: 954-9738-21-3

 

Изтегли безплатно


Цена: Безплатна

"В името на институцията" е третата поред публикация на БХК, изследваща човешките права в системата на Възпитателните-училища интернати (ВУИ) и Социално-педагогическите интернати (СПИ). Двете предходни публикации, издадени през 1996 г. и 2001 г., бяха озаглавени "Трудово-възпитателните училища и правата на малолетните и непълнолетните в България" и "Социално-педагогическите интернати и Възпитателните училища-интернати".

Фокусът на настоящото издание е насочен към процедурата и практиката на настаняване, материалните условия, медицинското обслужване, образованието и корекционната и ресоциализационна дейност. Актуалното изследване показа, че нарушенията на правата на децата в поправителните училища включва почти целия им спектър - като се започне от произволното настаняване в тях, мине се през нечовешките и унизителни условия на третиране и се завърши с крайно неадекватната система на образование, рехабилитация и социална интеграция, която работи по-скоро за да поддържа работните заплати на цяла армия от учители, възпитатели и помощен персонал, отколкото за благото на децата.

Публикацията прави опит за оценка на резултата от законодателните промени от 2004 г., насочени към прецизиране на процедурата по наставяване. В същото време тя пресъздава актуалната картина на 24-те корекционни заведения към началото на 2005 г. И най-важно - липсата на официална държавна стратегия по отношение на деца-извършители на противообществени прояви и на деца-жертви на насилие или престъпно посегателство, както и на следващата от това крайно ниска образователна и педагогическа функционалност на СПИ и ВУИ, поставят под въпрос смисъла на съществуването им в този вид.

За автора

Колектив