Правата на човека в българските затвори

Правата на човека в българските затвори

Автор: Колектив


Издадена:Цена: Безплатна

Настоящата книга прави анализ на състоянието на правата на лишените от свобода в българските затвори, трудово-поправителни-общежития и поправителни домове за непълнолетни.

Книгата е резултат от многобройните посещения, които изследователи на БХК направиха в местата за лишаване от свобода в България в продължение на няколко години. Част от статистическите данни в нея са предоставени от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията". Включени са и резултати от представителното изследване на БХК, озагланено "Достъпът до защита в системата на наказателното правосъдие в България". Добавени са данни от кореспонденция на лишени от свобода за БХК и публикации от средствата за масово осведомяване.

Публикацията прави анализ на измененията и допълненията към Закона за изпълнение на наказанията от 25 юни 2002, прави преглед на системата на местата за лишаване от свобода и материалните условия, като разглежда в отделни глави положението, свързано с помещения, населеност, социален профил на лишените от свобода, доживотните присъди, принципите на разделяне, продължителността на досъдебното производство, храна, свиждане, кореспонденция, хранителни пратки, медицинско обслужване, обучение, престой на открито, трудова заетост, дисциплина и наказания, надзор за законност, надлежаване, персонал.

Редактор: Станимир Петров
Страници: 208 стр.
ISBN: 954-9738-12-4
Издадена: август 2002

Правата на човека в българските затвори: Изтегляне на документа

За автора

Колектив