Дисциплинарната практика в местата за лишаване от свобода в България

Дисциплинарната практика в местата за лишаване от свобода в България

Автор: Колектив


Издадена:Цена: Безплатна

Докладът на БХК представлява обзор на дисциплинарната практика в местата за лишаване от свобода в България в светлината на международните стандалти за защита на правата на човека. Той е резултат от няколкомесечно изследване, осъществено със съдействието на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията". В хода на това изследване изследователите на БХК посетиха всички затвори и голяма част от трудово-поправителните общежития, където на място се запознаха с дисциплинарната практика чрез преглед на наличната документация, интервюта с лишени от свобода и със служители от администрацията и оглед на отделенията, в които се изпълняват дисциплинарните мерки. Изследването също взима предвид и обемистата кореспонденция на БХК с лишени от свобода, а също и материали от няколко дела, представени в системата на правосъдието от лишени от свобода.

Понятието дисциплинарна практика включва всякакви мерки, целящи контрол върху поведението на лишения от свобода с цел поддържане на реда и дисциплината или поправяне с потенциален дългосрочен ефект. Те включват преди всичко наказване на нежелателното поведение и поощряване на желателното поведение, но също така и мерки с превантивен характер (изолации и други режимни ограничения), както и мерки, които представляват цялостна или частична оценка на ефекта на лишаването от свобода върху поправянето (условно предсрочно освобождаване и помилване).

Докладът за дисциплинарната практика обсъжда също така и употребата на помощни средства и огнестрелно оръжие. Широкото разбиране на понятието на дисциплинарна практика включва както формалната, така и неформалната дисциплинарна практика.

Автори: Колектив
Страници: 116 стр.
ISBN: 954-9738-17-5
Издадена: октомври 2003

Извадки от публикацията:

Дисциплинарната практика в местата за лишаване от свобода в България - част І
Дисциплинарната практика - част ІІ

За автора

Колектив