Международни стандарти за третиране на лишените от свобода: Наръчник за служители в пенитенциарните заведения

Международни стандарти за третиране на лишените от свобода: Наръчник за служители в пенитенциарните заведения

Автор: Красимир Кънев


Издадена:Цена: Безплатна

Наръчникът беше издаден от БХК в рамките на проекта "Хуманизиране на пенитенциарните заведения", подкрепен от Европейската комисия по програма Европейска инициатива за демокрация и човешки права. Наръчникът е предназначен за служители в българските пенитенциарни заведения. Неговата функция е да бъде практическо ръководство на пенитенциарните служители в тяхната всекидневна работа.

Наръчникът съдържа подбор на международни стандарти за третиране на лишените от свобода. Тези стандарти са подредени в рубрики, които третират различни аспекти на сложния комплекс от взаимоотношения между обществото, държавните институции, затворническата администрация и лишените от свобода. Отделните рубрики в наръчника покриват: основни принципи; приемане и настаняване; принципи на разделяне; материални условия; хигиена; хранене; медицинско обслужване; труд и условия на труд; дисциплина и наказания; изолации; употреба на физическа сила, помощни средства и оръжие; конвоиране; контакти с външния свят; неприкосновеност на личността и на собствеността; разходки на открито; ресоциализациям образование; изповядване на религия или убеждение; персонал; инспекции; и специални стандарти.

Източниците на международните стандарти са международни договори, решения на органи, тълкуващи международни договори, международни документи, които нямат юридически характер и документи на неправителствени организации. В допълнение са използвани и стандартите на Американската корекционна асоциация. Обобщени са и стандартите на Комитета против изтезанията от неговите доклади за отделните страни.

Автор: Красимир Кънев
Страници: 76 стр.
ISBN: 954-9738-16-7
Издадена: юни 2003

Международни стандарти за третиране на лишените от свобода: Изтегляне на документа

За автора

Красимир Кънев

Д-р Красимир Кънев е председател на Българския хелзинкски комитет, най-голямата неправителствена организация за защита на правата на човека в България. От 2005 г. е член, а от 2008 г. - председател на Управителния съвет на Фонда на ООН за защита на жертвите на изтезания. Член е на ръководните органи на няколко международни правозащитни организации, сред които Асоциацията за предотвратяване на изтезанията, Европейския център за правата на ромите и Института за право на обществения интерес. Преподава права на човека и правозащитни организации в СУ „Св.Климент Охридски“ и води по интернет курсове за дистанционно обучение по права на човека за правозащитни активисти и професионалисти.