Вашите права в местата за лишаване от свобода

Вашите права в местата за лишаване от свобода

Автор: Колектив


Издадена:Цена: Безплатна

Брошурата "Вашите права в местата за лишаване от свобода" се издаде в рамките на проекта "Хуманизиране на пенитенциарните заведения в България".

Брошурата разяснява стандартите за лишените от свобода в затворите и поправителните домове за непълнолетни. Тя разяснява основните права, които лишените от свобода имат по време на престоя си в затвора, както и редица свързани с това въпроси: разпределение на осъдените в местата за лишаване от свобода, настаняване в затворите и поправителните домове, режим, труд и обучение в МЛС, престой на открито и свободно време, лични вещи, хранене и хранителни пратки, право на кореспонденция и телефонни разговори, право на свиждания, медицинско обслужване, вероизповедание, условно предсрочно и условно освобождаване, средства за поддържане на реда и дисциплината, средства за физическа принуда, право на жалби, сигнали до държавни органи, обществени организации и средства за масова информация.

Брошурата се издава с подкрепата на Европейската инициатива за демокрация и човешки права.

Автори: Снежана Цекова, Красимир Кънев, Станимир Петров
Страници: 40 стр.

За автора

Колектив