За следствените арести отново

За следствените арести отново

Автор: Станимир Петров


Издадена:


Страници: 68 стр.


ISBN: 954-9738-20-5

 

Изтегли безплатно


Цена: Безплатна

Български хелзинкски комитет наблюдава положението с правата на човека в системата на следствените арести в България от пролетта на 1999 г. Тогава за пръв път изследователи на организацията бяха допуснати до арестните помещения и в продължение на около две години извършиха посещения във функциониращите тогава 75 ареста. През септември 2001 г. изследването приключи с публикация, озаглавена “Следствените арести в България”. В нея бе анализирано състоянието на правата на лицата, настанени в следствените арести и бяха отправени препоръки към отговорните държавни институции за съобразяване на условията в арестите с международните стандарти за третиране на лишените от свобода.

В периода от юни до октомври 2004 г. изследователите на БХК д-р Георги Банков, Станимир Петров, Славка Кукова, Ванина Николова и Мила Боянова извършиха повторно изследване на системата чрез посещения на функциониращите 51 ареста.

Настоящата публикация на БХК си поставя за задача да покаже актуалното състояние на системата на следствените арести в България и да направи анализ на правата на лицата, задържани в тях в една динамична перспектива. Отправните точки на този анализ са две: международните стандарти за защита на правата на човека в условията на задържане и състоянието на системата от времето на предишното наблюдение.

В края на публикацията са приложени констатациите и препоръките на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията от третото му посещение в България през пролетта на 2002 г.

Автор на текста на тази публикация е г-н Станимир Петров. В подготовката на Глава 8 участва д-р Георги Банков, а в подготовката на Глава 5 се включи г-ца Мина Димитрова. Общата редакция на публикацията извърши г-н Красимир Кънев.

За автора

Станимир Петров