Наркотици, престъпления и наказания. Ефективни ли са мерките срещу наркоразпространението в България?

Наркотици, престъпления и наказания. Ефективни ли са мерките срещу наркоразпространението в България?

Автор: Станимир Петров, Йорданка Бекирска, адв. Даниела Фъртунова, Полина Русинова, адв. Калин Ангелов, Красимир Кънев


Издадена:


Изтегли безплатно


Цена: Безплатна

Настоящото изследване на БХК си постави за задача да даде отговор на въпроса как съдебната система и другите правоприлагащи органи в Република България водят борба срещу престъпленията, свързани с наркотици. Изследването бе проведено през периода август 2006 - май 2007 г. от екип на БХК в рамките на изпълнението на проект за проучване на съдебните практики по дела за престъпления, свързани с наркотични вещества и мониторинг на ефекта от измененията в Наказателния кодекс, криминализиращи еднократната доза. Проектът на БХК беше осъществен с финансовата подкрепа на програма "Инициатива за укрепване на съдебната система" към Американска агенция за международно развитие.

За автора

Станимир Петров, Йорданка Бекирска, адв. Даниела Фъртунова, Полина Русинова, адв. Калин Ангелов, Красимир Кънев