Затворите в България: Изследване на системата на местата на лишаване от свобода

Затворите в България: Изследване на системата на местата на лишаване от свобода

Автор: Станимир Петров, д-р Георги Банков


Издадена:


Страници: 80

 

ISBN: 954-9738-27-8

 

Изтегли безплатно


Цена: Безплатна

Настоящата публикация анализира положението в българските затвори през 2007 г. Наблюдението на затворени институции е дейност, която БХК осъществява в продължение на единадесет години. Книгата е резултат от посещения, извършени през втората половина на 2007 г. от Станимир Петров и д-р Георги Банков във всички затвори и в повечето от затворническите общежития. То си постави за цел да направи обобщение на актуалните проблеми, стоящи през местата за лишаване от свобода, и да държи във фокуса от общественото внимание тези от тях, които трябва спешно да бъдат решени за цялостното хуманизиране на пенитенциарната система в България.

Книгата анализира процеса на реформа в българските затвори след измененията на Закона за изпълнение на наказанията от 2002 г. Прави се общ преглед на системата на местата за лишаване от свобода и материалните условия в тях. По-нататък докладът конкретно се спира върху приемането в затворите, храната, контактите с външния свят, медицинското обслужване, трудовата заетост дисциплинарната практика, жалби, инспекции в местата за лишаване от свобода. Докладът завършва с препоръки към отговорните власти.

Докладът беше написан и издаден в рамките на проекта на БХК, "Подпомагане на реформата в пенитенциарните институции в България", финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

За автора

Станимир Петров, д-р Георги Банков

Станимир Петров е завършил философия в СУ “Св. Климент Охридски”. От началото на 1997 г. работи в БХК като изследовател на затворени институции и извършва наблюдение на правата на лишени от свобода в затвори и следствени арести, на деца, настанени в корекционни институции и на лица с интелектуални затруднения, настанени в домове и стационари. Дейността му е насочена към стимулиране на реформи в практиките на пенитенциарните институции и лобиране за промяна на релевантното законодателство с оглед неговото привежданe в съответствие с международните стандарти за третиране на лишените от свобода.

В резултат на дейностите по проектите, по които е работил, е участвал в написването на общо 10 книги, посветени на състоянието на правата на човека в различни видове затворени институции и в изготвянето на голям брой специални доклади и статии, включително за годишните доклади на БХК и сп. “Обектив”.