Новини

БХК в становище до ЕК: Независимостта на съдебната власт е под атака

Сериозна заплаха за независимостта, качеството и ефективността на правосъдната система в редица европейски държави - това е една от тенденциите, очертани в събраната до момента информация за първия Годишен доклад за върховенството на закона, който Европейската комисия предстои да финализира. Обобщените данни бяха предадени на Комисията преди броени дни от неправителствената организация “Liberties”, а в събирането им се включиха партньори на “Liberties” от България, Хърватия, Италия, Нидерландия, Румъния и Испания.

Европейският комитет за предотвратяване на изтезанията разпространи принципи за третиране на лишените от свобода по време на епидемията от коронавирус

Българският хелзинкски комитет преведе принципите на български език и ги предоставя за широко ползване на специалистите и заинтересованите.