Новини

БХК търси доброволци за превод на препоръки на Съвета на Европа за правата на лишените от свобода

До 20 март търсим доброволци, заедно с които да направим достъпни на български език някои от най-важните препоръки на Съвета на Европа, посветени на лишаването от свобода и задържането под стража. Срокът за готовите преводи е 1 май 2020 г.