Затворниците в "Кремиковци" си търсят книги

|

Библиотеката на затвора в "Кремиковци" има нужда от обновяване! Затворник писа до БХК с молба за дарение на съвременна юридическа, художествена и общообразователна литература и периодични печатни издания, каквито от години не са пристигали в затвора. 

БХК осигурява подробен набор от актуална правна литература, но за останалото реши да се обърне и към българските граждани за помощ, за да успее да събере повече и по-разнообразни заглавия за хората, лишени от свобода. Знаете, книгата е прозорец към света, а в затвора прозорците са особено ценни.

Това е един добър повод да освободите етажерките си от вече прочетени книги и да направите място за нови. Произведенията, с които вече сте приключили, за затворниците ще бъдат вълнуващо ново преживяване, шанс да получат ценни знания и да забравят поне за малко за решетките.

Търсят се книги на български език, в добро състояние, издадени в последните 20 години. В случай, че има дублиране на произведения или даренията надхвърлят капацитета на библиотеката, те ще бъдат изпратени и в други затвори в страната.   

Даренията можете да изпращате по пощата или да донесете лично в работно време в офиса на БХК в София на ул. Върбица №7, ет. 4, София 1504, до 7 февруари. Очакваме ви!