Със съдействието на БХК изключено дете със СОП беше върнато отново в училище

|

Дискриминация в училище

Регионалното управление на образованието – София – град (РУО) отмени заповед за изключването от училище на дете със специални образователни потребности (СОП) по жалба на родителите, подпомогнати от правната програма на БХК.

Основанията за изключването на детето в началото на март са проявените от него обучителни проблеми и проблеми с дисциплината – неща, които съставляват същността на СОП. Няма данни за проява на агресия от негова страна. Освен това детето показвало добра работа с някои учители, а с други – не.

За да разреши този проблем педагогическият съвет от няколко десетки учители организирал изслушване на детето при неспазване на нормативните изисквания, след което взел решение то да бъде преместено в друго училище.

БХК направи опит да се свърже с директора на училището като медиатор, но писмото на комитета не бе прието. Затова правната програма на организацията предприе единственото възможно в този случай – изготви жалба срещу заповедта за налагане на санкция „преместване в друго училище“.

„Интеграцията на деца със СОП е много голям проблем в България“, заяви адв. Диана Драгиева от Правната програма на БХК. „Българските учители рядко имат добра и системна подготовка за работа с деца със специални нужди, независимо СОП или друг вид нужди. Много училища нямат и училищни психолози, а когато имат те невинаги се намесват адекватно в такива случаи. Дори когато обаче педагогическият персонал е подготвен и разбиращ, често пъти остава проблемът с другите родители, които не искат техните деца да учат с „такива деца“, заяви още тя.

„Към нас неведнъж са се обръщали безпомощни родители на деца със СОП. Намесата с правни средства в такива случаи е нож с две остриета и последното, към което трябва да се прибягва, защото то не спомага за добрите отношения и разбирането с училищната администрация. А точно в тази среда – дори след един позитивен изход от правните действия – детето се очаква да продължи да учи. Решението не е децата със СОП да бъдат гонени от училище, защото всяко дете има право на образование“, допълни адв. Драгиева.

Директорът на училището има право да оспори заповедта на РУО пред административния съд. БХК ще продължи да следи случая и да подпомага семейството.

От самото си учредяване през 1992 г. едни от уязвимите групи, положението с чиийто права БХК следи, са хората с увреждания и децата. БХК наблюдава състоянието на правата на човека в България и защитава основните права на хората у нас с правни средства и застъпничество.