Работна среща: Правото на достъп до адвокат и правна помощ по време на полицейското задържане

|

Българският хелзинкски комитет (БХК) организира работна среща, посветена на правото на достъп до адвокат и правна помощ по време на полицейското задържане. Събитието ще се проведе на 11 октомври 2018 г. от 9:30 до 13:30 ч. в гр. София, хотел „Кристал палас“, ул. „Шипка“ № 14.

В рамките на работната среща:

  • Ще бъдат разгледани отделните елементи от правото на достъп до адвокат и правна помощ съгласно международните стандарти и в юриспруденцията на Европейския съд по правата на човека;

  • Ще бъдат представени резултатите от изследване на БХК върху достъпа до адвокат и правна помощ по време на полицейското задържане в България;

  • Ще бъде обсъден законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, с който се предвижда транспониране на Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство;

  • Ще бъдат поставени за обсъждане конкретни проблеми, свързани с реализиране на правото на достъпа до адвокат и правна помощ в началния стадий на задържането.

БХК кани съдии, прокурори, адвокати и служители на МВР да се включат в събитието. Организаторите могат да възстановят разходите за транспорт на част от участниците, които пътуват от друго населено място.

Желаещите да се включат в работната среща могат да потвърдят участието си на телефон 02 944 0670 в срок до 8 октомври 2018 г. Дневния ред ще бъде изпратен допълнително на участниците.

С цел задълбочаване и обогатяване на дискусията, БХК кани участниците в срещата да направят кратко представяне на актуален проблем или добра практика, свързани с достъп до адвокат или правна помощ по време на полицейското задържане. Молим желаещите да направят това, да отбележат темата на представянето си при регистрация.

Събитието се организира като част от проекта „Полицейското задържане отвътре“, финансиран по програма „Правосъдие“ на Европейския съюз.