РАБОТНА СРЕЩА: Правото на устен и писмен превод и правото на информация по време на полицейското задържане

|

Българският хелзинкски комитет (БХК) организира работна среща, посветена на правото на устен и писмен превод и правото на информация по време на полицейското задържане. Събитието ще се проведе на 5 ноември 2018 г. от 9:30 до 15:15 ч. в гр. Пловдив, Парк хотел „Пловдив“, бул. „Санкт Петербург“ № 38.

В рамките на работната среща:

  • Ще бъдат разгледани отделните елементи от правото на устен и писмен превод и правото на информация съгласно международните стандарти и в юриспруденцията на Европейския съд по правата на човека;

  • Ще бъдат представени резултатите от изследване на БХК върху правото на устен и писмен превод и правото на информация по време на полицейското задържане в България;

  • Ще бъдат поставени за обсъждане конкретни проблеми, свързани с реализиране на правото на устен и писмен превод и правото на информация в началния стадий на задържането;

  • Ще бъде представен и коментиран План за действие за ефективна адвокатска защита при предварителното задържане в България /изготвен по проект „Ефективна адвокатска защита при предварителното задържане“, финансиран от Европейската комисия/.

БХК кани съдии, прокурори, адвокати и служители на МВР да се включат в събитието. Организаторите могат да възстановят разходите за транспорт на част от участниците, които пътуват до Пловдив от друго населено място.

Желаещите да се включат в работната среща могат да потвърдят участието си на телефон 02 944 0670 в срок до 2 ноември 2018 г.

С цел задълбочаване и обогатяване на дискусията, БХК кани участниците в срещата да направят кратко представяне на актуален проблем или добра практика, свързани с правото на устен и писмен превод и правото на информация по време на полицейското задържане. Молим желаещите да направят това, да отбележат темата на представянето си при регистрация.

Събитието се организира като част от проекта „Полицейското задържане отвътре“, финансиран по програма „Правосъдие“ на Европейския съюз.