Изследователски проект: Защита на основните права и достъп до правна помощ за задържаните лица в ЕС

|

През септември 2017 г. Български хелзинкски комитет, Европейската мрежа за правно застъпничество за лица, лишени от свобода, стартираха заедно с партньорски университети и неправителствени организации от десет европейски държави изследователски проект за защита на основните права и достъп до правна помощ за задържаните лица в Европейския съюз. Този проект се финансира от Програма „Правосъдие“ на ЕС за период от осемнадесет месеца.

Целта на този проект е да укрепи съдебната защита на основните права на лицата, задържани под стража в наказателния процес в Европейския съюз, както и да насърчи хармонизирането на националните законодателства в областта на достъпа до права и съд за задържаните лица.

Проектът събира десет партньора от европейски страни: Български хелзинкски комитет (Bulgarian Helsinki Committee),CNRS (Лаборатории SAGE и CESDIP), Европейската мрежа за правно застъпничество за лица, лишени от свобода (European Prison Litigation Network), Университета в Утрехт (University of Utrecht), Хелзинкска фондация за правата на човека (Helsinki Foundation for Human Rights), Университетът по приложни науки и изкуства в Дортмунд (University of Applied Sciences and Arts of Dortmund), Университета във Флоренция (University of Florence), Университета в Гент (University of Ghent), Висшия адвокатски съвет на Испания (General Council of the Spanish Bar), Университета в Комиляс (University of Comillas).

Предишни изследвания показаха, че има значителни разлики между държавите по отношение на нарушаването на основните права при задържането, системите за правна помощ, инструментите, които дават достъп до закона, и приетите мерки, които позволяват намесата на адвокатите в затвора. Това до голяма степен обяснява и големите различия, наблюдавани по отношение на достъпа до съд и ефективността на процесуалните права в Европейския съюз. Изглежда, че достъпът до правни ресурси в местата за задържане и външните посредници на затворническите жалби са критични фактори в съдебната защита на задържаните под стража. На европейско равнище вниманието, посветено на това измерение на достъпа до съд и правна защита, е много недостатъчно, независимо дали става въпрос за право на ЕС или за ЕКПЧ.

Въз основа на тези наблюдения проектът има за цел да картографира законите и практиките в ЕС, свързани с правната помощ, като целта е защита на правата на лишените от свобода при задържането в досъдебното производство (условия за задържане и аспекти, които оказват влияние върху наказателното производство: сигурност, трансфери, географско разстояние) в девет страни на ЕС (Чешка република, Белгия, България, Франция, Германия, Италия, Холандия, Полша, Испания). Проектът също така ще анализира условията за включване в европейското законодателство на процедурни задължения що се отнася до правната помощ за лишени от свобода и възнамерява да започне кампания за застъпничество в това отношение.

Без да се чака законодателна намеса на ниво ЕС, проектът ще предприеме действия, насочени към директното укрепване на правата на лишените от свобода при предварителното задържане чрез разпространение до съответните заинтересовани страни на информация относно механизмите за правна помощ, препоръки към властите и националните адвокатски колегии относно най-добрите практики, специално адаптирани към контекста на затворите, както и предоставяне на дигитални инструменти и ресурси за употреба от задържаните лица и техните защитници.

Прочетете повече за проекта (документ "Описание на проекта", който може да бъде изтеглен тук)

Този проект се финансира от Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз (2014-2020 г.)

 Funded by the European Union

    Funded by the European Union

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз. Отговорността за нейното съдържанието се носи от Български хелзинкски комитет и по никакъв начин не може да се счита, че отразява позицията на Европейската комисия.