ПРЕССЪОБЩЕНИЕ: КЗД установи дискриминация в статия на вестник „Уикенд“

|

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) е установила, че с написването, публикуването и разпространението на статия със заглавие „Циганите са българските терористи!“ в-к Уикенд и издателят му Мартин Радославов са осъществили дискриминация под формата на „тормоз“ и „подбуждане към дискриминация“. Делото в комисията е образувано по жалба на ромския активист от Самоков Христо Николов, председател на фондация „Саворе“, който получи правна помощ от Правната програма на БХК.

Статията е публикувана във вестника през юни 2017 г. Тя представлява поредица от оценъчни изявления, като това, че „циганите“ са „истинските терористи“; „отказва[т] да следва[т] цивилизованите ни правила“; служат си „с насилие и тотално незачитане на законовите и моралните норми“; „паразитира[т] все по-нагло“; „крада[т], убива[т] и се гавр[ят] с българите“; че ромите са „безпросветни отрепки нискочели, смърдящи на фекалии социопати, които продават собствените си деца и могат да ти прережат гърлото за фалшив часовник от 10 лева“; че са „неконтролируеми“, „нагли“ и „изнасилват, бият или мамят по телефона възрастните ни сънародници“ и пр.

По делото КЗД се произнася, че с тези изявления „се етнизират твърдени престъпления, извършени от отделни личности, като се изтъква твърдяната етническа принадлежност на извършителите. Така се придава на техния ромски етнос значението на фактор за извършването на престъпления. Изтъквайки етноса на твърдените извършители, се внушава, че ромската им идентичност е обусловила извършването на твърдените престъпления, тоест, че те са извършили престъпленията, понеже са роми. Така се внушава, че ромите са по природа престъпни, че следователно всички роми са такива и всеки ром, в това число и жалбоподателят, следва да се предполага[, че е] такъв“.

„Говорейки за ромите изобщо“, продължава в мотивите си КЗД, „статията неизбежно говори и за жалбоподателя, защото той е ром, част от атакуваната в статията общност“.

КЗД приема, че като представя ромите в крайно негативна светлина, статията настройва мнозинството в обществото – неромите – срещу представителите на ромския етнос, с което създава за последните враждебна и застрашителна среда.

От друга страна КЗД намира, че статията осъществява подбуждане към дискриминация, тъй като издателят е знаел, че поради високия тираж на вестника тя ще стане широко достояние на обществото:

„Чрез масовото разпространяване на статията ответниците насърчават останалите хора да третират ромите според [изложените в статията] негативни стереотипни образи, т.е. да се отнасят към тях не както към останалите, а по-зле – като към отвратителни, крайно нежелани, опасни и вредни, напаст“, пише в мотивите си комисията.

Като посочва, че свободата на словото не е абсолютна, а за нея са предвидени ограничения в Конституцията и международното право, КЗД се произнася още, че „[и]зразяването и разпространението на мнение е ограничено от забраната за дискриминация, която е установена в законите именно за санкциониране на прояви на расизъм, ксенофобия, хомофобия или други форми на нетолерантност“.

Като отчита, че са налице предишни нарушения от същите лица, КЗД налага на дружеството издател на в-к „Уикенд“ имуществена санкция в размер на 2000 лв., а на изпълнителния директор на дружеството, Мартин Радославов, глоба в същия размер. Съставът освен това намира, че две от журналистките, работили във вестника, които са разпитани като свидетелки по преписката, невярно са посочили, че към април 2018 г., когато се явяват пред КЗД, се намират в трудови правоотношения с дружеството, издател на „Уикенд“, докато в същото време справка от Националната агенция по приходите показва, че договорите им са били прекратени още през февруари. В тази връзка КЗД намира, че са налице данни за евентуално деяние по чл. 290, ал. 1 от Наказателния кодекс (лъжесвидетелстване), за което сезира прокуратурата.

Производството по преписката бе белязано от сериозни спънки, създадени от страна на „Уикенд“, които успяха да прикрият действителния автор на статията. В заседанията пред КЗД стана ясно, че посоченият във вестника като автор на статията Евгени Чертовенски не е действително лице, а измислено, зад което се крие самата редакция. Стана ясно също, че изданието няма главен редактор от месеци. Такъв преди бил самият Радославов, но откакто той бил изпълнителен директор на дружеството, постът на главен редактор бил вакантен, а редакционната политика на вестника се определяла колективно, от всички автори в „Уикенд“. Нито една от двете авторки на материали за медията, разпитани като свидетелки в заседанията, не можа да посочи кой е написал статията и има ли конкретно лице, взело решение тази статия да бъде публикувана във вестника. Оказа се още, че Радославов не живеел постоянно в България и упълномощил адвоката си от неизвестно местонахождение в чужбина, от където управлява вестника. Впоследствие при проверка от Инспекцията по труда стана ясно също така, че нито едно лице не е на трудов договор в дружеството, собственик на вестника. Нещо повече – на адреса на дружеството „Ню Медиа Груп“ АД в Ямбол има частен дом. Оказва се, че хората, които живеят на адреса, нямали представа, че на него е регистрирано каквото и да е дружество.

„Това е поредно решение срещу медия, която не просто погазва стандартите на журналистическата професия, но и открито проповядва дискриминация в обществото ни“, коментира адв. Ивета Савова от Правната програма на БХК. „Широко разпространените стереотипи за ромите се опират на изкривения им медиен образ, който представя отделни случаи на противоправно поведение като представителни за цялата общност. Тази порочна практика трябва да спре. Тя настройва цели групи в обществото една срещу друга и от всички нас зависи да не допускаме това. Случаят също така демонстрира как авторите на подобни противоправни действия намират начини да избегнат юридическа отговорност“, допълни още тя.

Решението на комисията не е влязло в сила и подлежи на обжалване пред съда. ♦