ОТВОРЕНО ПИСМО до главния прокурор относно посегателства срещу адв. Ирен Савова

|

Отворено писмо до главния прокурор относно посегателствата срещу адв. Ирен Савова

До
Иван Гешев,
Главен прокурор на
Република България

ОТВОРЕНО ПИСМО

от
адв. Адела Качаунова,
Директорка на Правната програма на
Българския хелзинкски комитет

Уважаеми господин Главен прокурор,

Днес, 15 януари 2020 г., в медиите бе съобщено, че през нощта пожар е горял в къщата в град Ихтиман на адв. Ирен Савова, член на Софийска адвокатска колегия. Фактите до момента сочат, че е вероятно да се касае за палеж, а съгласно медиите, по случая тече проверка, която да установи дали се касае за умишлено деяние.

Не за първи път адв. Савова става мишена на груба намеса в личния ѝ живот. Има данни за директни или индиректни заплахи спрямо нея най-малко от 2018 г. насам. Така през юни 2018 г. след съдебно заседание в сградата на Софийския районен съд тя е причакана и заплашена от непознато лице във връзка със съдебно производство, по което тя е пълномощник на страна. За случая е подадено съобщение до 6. РУП – СДВР.

През ноември 2018 г. неизвестни лица разлепиха на входа на дома и на кантората на адв. Савова некролози, съобщаващи за нейната смърт. По този случай Софийска районна прокуратура е отказала да образува досъдебно производство.

През юли 2019 г., след като забелязва съмнителни непознати лица около дома си, адв. Савова открива проследяващо устройство с възможност за подслушване на пътниците, поставено на личния ѝ автомобил. Дни по-късно тя разпознава същите лица, виждайки ги да наблюдават кантората ѝ на ул. „Алабин“ в София. За тези случаи са подадени съобщения до ГДБОП, която е иззела проследяващите устройства. Във връзка с това следене Софийска районна прокуратура е образувала досъдебно производство, което към настоящия момент продължава.

Всичко изложено по-горе ясно сочи, че заплахите и намесата в личното пространство на адв. Савова имат системен характер, а някои деяния е вероятно да разкрият признаци на престъпления от общ характер. Интензитетът на тази намеса с времето ескалира, а това е особено притеснително както относно запазване живота и здравето на адв. Савова, така и относно упражняваната от нея адвокатска професия. Данните сочат, че намесите са във връзка с професията ѝ.

Предвид изключително значимата роля на адвокатите в защитата на правата на гражданите и въобще важната роля на адвокатската професия в обществото, незабавната и ефективна реакция на заплахите за сигурността и независимостта на адвокатите, както и за способността им да изпълняват ефективно професионалните си задължения, е императивно необходима.

Посегателствата срещу личността и срещу имуществото на адв. Савова са потенциално насочени срещу всички защитници, което е особено притеснително с оглед запазването на демократичните устои на правовата държава, които гарантират защита на всички лица, които са обвиняеми или подсъдими. На адвокатите се дължи същото съдействие и уважение като на съдии и това следва да бъде гарантирано на практика, по категоричен начин, особено когато има налице явни заплахи спрямо представител на адвокатската професия.

Призоваваме да извършите срочно проверка по всички преписки, отнасящи се до гореописаните случаи, да предприемете други действия, които считате за необходими, както и да разпоредите образуваното досъдебно производство за следенето на адв. Савова и евентуално други образувани такива производства да бъдат взети на специален надзор. ♦