БХК ще картографира убийствата на жени в България за последните 6 години

|

Снимка: Яна Лозева

Българските власти не събират и не анализират данни за убийствата на жени в страната. Единствената известна статистика идва от спорадични проучвания на неправителствения сектор, включително и на Български хелзинкски комитет. Сега БХК си поставя по-амбициозна цел – да събере и анализира съдебната практика по дела за умишлени убийства в периода 2012 – 2017 вкл. и да представи цялостната картина що се отнася до най-тежката форма на насилие над жени, което често е и джендърно базирано. Изследването ще предостави статистически данни иинформация за контекста, в който се извършват престъпленията, историята на насилието, предхождащо убийството, характерни особености на профилите на извършителите и жертвите.

Замисълът на инициативата е не просто да се събере тази информация, а тя да бъде представена по разбираем начин, така че граждани, медии и политици да видят проблема в целия му мащаб. Едва тогава ще е възможно в българското общество да започне дебат за начините, по които може да се постигне превенция на тези случаи.

“Не можем да се борим с невидими проблеми. За да изкореним насилието, трябва да го направим видимо“, коментира Диляна Ангелова, изследователка в БХК и ръководител на проекта. „Колкото повече хора започнат да възприемат дискриминацията и насилието над жени насериозно, толкова по-малко жертви на убийства ще картографираме в бъдеще“, допълни още тя.

Проектът се осъществява с подкрепата на International Women’s Club Sofia.