ПРЕССЪОБЩЕНИЕ: БХК изпрати писмо до депутати и министри с призив да работят по неотложните теми, свързани с човешките права в България

|

07 юни 2017 г., София

Българският хелзинкски комитет (БХК) изпрати писмо до депутатите от 44-ото народно събрание и министрите в новото правителство. В него се очертават най-важните предизвикателства пред законодателната и изпълнителната власт в следващите четири години, що се отнася до правата на човека. Акцентите включват:

-  Продължаване на процеса на деинституционализация в грижата за деца.

-  Реформа в съдебната власт, която да обхване и прокуратурата.

-  Приемане на нов закон за правосъдие за деца в конфликт със закона.

-  Привеждане на българското законодателство в съответствие с Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие.

-  Създаване на адекватна законодателна и институционална рамка за борба с всякакъв вид незаконни действия на правоприлагащите органи.

-  Ефективна борба с всички форми на дискриминация, включително речта на омраза.

-  Предприемане на законодателни и практически мерки за изпълнението на близо 300 решения на Европейския съд по правата на човека срещу България.

Заедно с писмото депутатите и министрите получиха и копия от годишния доклад на БХК за 2016 г., който обобщава проблемите в 15 сфери, свързани с човешките права.

Именно липсата на активност и своевременна реакция от страна на властите по част от горепосочените акценти често е причина за критика към България от международни органи и неправителствени организации, както и за осъдителни решения срещу страната в Европейския съд по правата на човека.

“Натрупаните през годините проблеми в сферата на правата на човека в България са многобройни и разнообразни. Те пораждат социално напрежение, недоверие към правоприлагащите органи и подронват международната репутация на нашата страна. Това изисква неотложни мерки за решаването им преди всичко на законодателно равнище,” заяви Красимир Кънев, председател на БХК.

Писмото е част от кампанията “Да закрием БХК” на организацията, която цели да провокира обществото да се замисли за важността от отстояването на човешките права, които често се приемат за даденост. Екипът на БХК пожелава успех на новия Парламент и Министерски съвет и посочва, че ще следи с интерес работата на институциите и занапред, както го е правил през последните 25 години. 

Можете да се запознаете с пълното съдържание на писмото тук.