Новини - Прессъобщения - Справедлив процес

Категория Права Година

Резултати

Укрепване на процесуалните права на заподозрени и обвиняеми лица с интелектуални и психосоциални увреждания

Процесуалните права на хората, които са заподозрени и обвиняеми, са били винаги пренебрегвани в рамките на Европейския съюз, въпреки че между държавите-членки се наблюдават големи различия. Съюзът се стреми да постигне минимални стандарти за тези права. От 2009та година насам Европейската комисия приема пътна карта и различни препоръки и директиви, които да уредят правата на хора в уязвимо положение, когато са заподозрени и обвинени в извършване на престъпление.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ: Българският хелзинкски комитет публикува годишния си доклад за състоянието на правата на човека в България

Принудителните евикции на роми от единствените им жилища, сериозният регрес в сферата на правата на жените и сриването на свободата на изразяване са част от темите на фокус в доклада