Ултраси и жандармерия в съдебния спор за вакъфските имоти в Кърджали

| Юлиана Методиева,

На 26 февруари се гледа съдебното дело в Кърджалийския окръжен съд във връзка със поредния спор за вакъфските имоти. „Обектив“ потърси за коментар известния съдия Нели Куцкова и районния мюфтия на Кърджали Бейхан Мехмед.

 


 

Нели Куцкова: Недопустимо е съдът да бъде подлаган на уличен натиск

Госпожо съдия, днес в Кърджалийския окръжен съд ще бъде изслушана експертизата на вещите лица относно собствеността на земята, върху която се намира Историческият музей на града. Юристите на Главно мюфтийство настояват, че имат нотариален акт от началото на миналия век, след като местен жител продал нива за духовно училище, а строежът започнал с дарения от продажби на животински кожи за Байрама. На свой ред юристите на Областната управа твърдят, че мюсюлманското вероизповедание не е наследник на местната общност, защото по онова време не е имало регистрирано юридическо лице. Пред сградата на окръжния съд се развяват знамена на идващи от различни краища ултраси и други националистически формирования, мобилизирана е жандармерията за опазване на реда. Как преценявате шансовете на съда в Кърджали да реши справедливо този несъмнено сложен правен спор?

Не мога да взема отношение по конкретния спор, а нямам и право. Всеки съд решава и излага мотиви за решението си. Това не са прости дела, много зависят от законите, които съдът следва да приложи, както и от доказателствата, представени по всяко конкретно дело. Следва да се установи кой е бил първоначалният собственик на имота, кога и при какви условия е отнет този имот, променял ли се е през годините статутът му, кой реституционен закон се прилага. От огромно значение е и качеството на адвокатската защита по всяко дело, не само по тези. Представителите на страните следва да познават не само законите, които са приложими относно имотите, а и процесуалните правила, които са много строги и изискват всички доказателства да бъдат представени в определените от ГПК (Гражданския процесуален кодекс) срокове. Ако ме питате, много по-адекватно е да се наемат добри адвокати, отколкото автобуси за протестиращи.

Това, за което ме питате за конкретното дело в Кърджали, засега са само твърдения на двете страни по делото. Какво съдът ще приеме за доказано, предстои да прочетем в решението му.

Освен това, окръжният съд е само първа инстанция по тези дела, над него има още 2 инстанции, които да проверят решението му. Със сигурност някоя от страните по спора ще бъде недоволна и ще обжалва. В крайна сметка окончателно е решението на Върховния касационен съд.

Съюзът на съдиите в България излезе със становище, че съдията няма право да се поддава на емоция и лични пристрастия. И е недопустимо съдът да бъде подлаган на уличен натиск, това е много по-опасно за обществото, отколкото за конкретните съдии. Съдът не приема законите, той ги прилага такива, каквито са приети от Народното събрание. И ако гражданите считат, че законът е несправедлив, следва да се обърнат към законодателя.


Районният мюфтия на Кърджали Бейхан Мехмед: Богомолците трябва да имат свой духовен дом

 

Господин Мехмед, как се чувстват мюсюлманите в града? От сутринта медиите информират за изпратена специално жандармерия пред Кърджалийския окръжен съд, където се гледа делото за вакъфските имоти. Всички се опасяваме да не се повторят кървавите събития от Пловдив миналата седмица!

В града е спокойно. Благодарни сме на полицията, която не позволи да се случат противопоставяния.

Каква е вашата теза за собствеността, върху която е разположен Историческият музей?

Водим две дела. Едното е за парцела. Другото е за самата сграда. Тя е построена от дарения за духовно училище – медресе. Ще представим и дипломи на завършили това училище още през 1952 г. Имаме човек, който е работил и като преподавател, с диплома, издадена от духовното ни училище. Още през 50-те години от мюфтийското настоятелство сме изпратили писмо до Министерството на културата относно сградата. Отговорът е – „това е ваша собственост“. Имаме много вакъфски имоти, някои от джамиите са културно наследство, предназначени за туристи. Такава е джамията в Шумен. Но имаме и работещи джамии, богомолците трябва да имат свой духовен дом.

В публичното пространство се говори за външен натиск…

Турция върна преди година имот на Българската православна църква за милиони! Това е жест към българската страна! Светият Синод също си възвърна имоти, които са били одържавени по време на комунизма. Нека да кажа – вакъфските имоти са част от красотата на българския пейзаж!

Навън има ултраси, агитки, как мислите – дали е застрашен етническият мир?

Не, не се опасявам от нищо. Това са шепа хора. Истинските патриоти се разграничиха и остро критикуваха сблъсъците в Пловдив. Нека феновете да си играят на футбол, да оставят вярващите на мира!

Интервюта на Юлиана Методиева