Какво се случи на 20 ноември

| Морган Джеймс,

От ноември 2012 г. до днес 238 транс хора от 26 държави[1] са загинали.

20 ноември беше Международен възпоменателен ден за транс хората. Навсякъде по света ЛГБТ[2] организации и активисти се събраха, за да си спомнят за онези, които са били убити заради тяхната идентичност или са се самоубили. Въпреки това, пазеният в тайна личен живот и характерната изолация означават, че транс хората все така са най-тихия глас на ЛГБТ движението. Означават още и, че шокиращи статистики като тази по-горе често биват подминавани от световните медии. Но какво всъщност обозначава етикетът „транс”,[3] и защо и по какъв начин са изложени на риск транс хората?

Най-общо терминът „транс” включва всеки, който не се чувства комфортно със социално пришитата си полова роля. Това обхваща множество различни идентичности, включително трансполови, транссексуални, травестити, хората с „два духа“, аполови, джендъркуиър и много други.[4] За да усложним нещата допълнително, ще кажем, че много транс хора променят етикета си в хода на живота си, като различните идентичности, през които минават, често могат да се припокриват.

Въпреки това, има много въпроси, които обединяват транс хората. Най-честите от тях са страхът, пазенето на тайна, а често и чувството за вина. Транс хората не са по-различни от нехетеросексуалните хора, тъй като и те често намират за трудно да се „разкрият” и да говорят със семейството и приятелите си за своята идентичност. Страхът от отхвърляне, малтретиране и дори насилие от страна на близки и по-широката общественост карат много от транс хората да живеят в тайна. Животът в тайна ражда самота и депресия, които могат да доведат до самоубийство, самонараняване и злоупотреба с наркотични вещества.

Проучване в САЩ от 2010 г. установи, че 41% от транс хората са се опитвали да се самоубият (средният процент за страната е 1,6%). Цели 25% от анкетираните транс хора пък са посягали към алкохол или наркотици вследствие на изпитаната дискриминация. Други проучвания в САЩ са установили, че 50% от транс жените са били изнасилени или малтретирани от партньорите им, 30% са били в затвора и 1 от всеки 12 е бил убит.

Много от транс хората в САЩ живеят в крайна бедност и в сравнение с хетеросексуалните и ЛГБ хората е почти четири пъти по-вероятно да живеят в домакинство с доход по-нисък от $ 10 000 на година. В допълнение, 40% от бездомните младежи в САЩ се определят като ЛГБТ. В областта на здравеопазването 83% от хетеросексуалните възрастни отчитат отлично или много добро здраве, в сравнение със само 77% от ЛГБ възрастните и 67% от транс възрастните.

Тези данни[5] са от САЩ, където транс хората са по-видими и транс движението има по-ярко изразен глас. В други страни, където транс хората не се признават като референтна група на държавни политики, като например България, даже няма статистика. Ако се вгледаме в състоянието на правата на ЛГБТ общността в България, можем ли наистина да вярваме, че реалността на транс хората е много по-различна от това, което се вижда от статистическите данни по-горе?

Въпреки че транс етикетът обхваща многообразна палитра от хора, предразсъдъците, дискриминацията и липсата на знания за това кои са те и проблемите, пред които са изправени, ги обединяват. Транс хората по-често страдат от бездомност, бедност, насилие, физически и психически заболявания и социално отхвърляне. Тези факти подчертават важната роля на събития като 20 ноември в повишаването на осведомеността на гражданите по отношение на предизвикателствата, пред които е изправена тази общност. Ако световните медии не успяват да популяризират най-важното събитие в транс календара, то тази проблематична реалност е малко вероятно да се промени.

Морган Джеймс е стажант в БХК.

 


 

↑[1] http://www.transrespect-transphobia.org/en_US/tvt-project/tmm-results/tdor-2013.htm

↑[2] ЛГБТ е абревиатура, означаваща общността на лесбийки, гей мъже, бисексуални и трансполови хора.

↑[3] http://www.pdxqcenter.org/bridging-the-gap-trans-what-does-the-asterisk-mean-and-why-is-it-used/

↑[4] http://geneq.berkeley.edu/lgbt_resources_definiton_of_terms

↑[5] http://www.buzzfeed.com/hfetter/7-lgbt-issues-that-matter-more-than-marriage-fk74