Писмо от академични преподаватели до СЕМ и БНР

| Обектив,

До
Председателя
на СЕМ
София

До
Генералния директор
на БНР
София

Уважаеми господин Председател,

Уважаеми господин Генерален директор,

Обръщаме се към Вас с молба да възложите на Мониторинга на СЕМ  наблюдение на предаванията „12+3“ и „Деконструкция“, с водещ Петър Волгин, в последните три месеца с цел установяване дали се спазват изискванията на ЗРТ,  чл.10, алинеи 5 и 6 към обществения оператор. Последният повод за нашето голямо безпокойство е заключителната „реч“ на водещия в предаването „12+3“ от 8.01.2014 г.

9.01.2014 г.

С уважение:

1. Албена Н. Мирчева, гл. ас. д-р, ФСлФ, СУ
2. Александър Кънев, проф. д.ф.н., ФФ, СУ
3. Анета Димитрова, гл. ас., д-р, ФСлФ, СУ
4. Анна Бешкова, доц., ФФ, СУ
5. Антоан Божинов, ф.х. инж., хон.ас. ФЖМК СУ, НБУ
6. Асен Асенов, доц. д-р., ГГФ, СУ
7. Атанас Стаматов, проф. дфн, МГУ
8. Ахинора Георгиева Балтакова, гл. ас., д-р, ГГФ, СУ
9. Боряна Кючукова-Петринска, гл.ас. д-р, ФКНФ, СУ
10. Веселин Тончев, доц. д-р, ИФХ - БАН, хон. преп. ФХФ - СУ
11. Веселина Георгиева, гл.ас., ФКНФ, СУ
12. Витан Стефанов, проф., ФФ, СУ
13. Владимир Раденков, гл. ас. д-р, ФТС, УАСГ
14. Владислав Господинов, доц., д-р, ФП, СУ
15. Вяра Калфина, гл. ас. д-р, ФФ, СУ
16. Георги Жечев, гл.ас.д-р, ФКНФ, СУ
17. Гергана Герова, доц. ФзФ, СУ
18. Гергана Динева - ас, д-р, ФФ, СУ
19. Даниел Смилов, доц. д-р, ФФ, СУ
20. Даниела Колева, доц. д-р, ФФ, СУ
21. Диана Йонова, доц., МУ
22. Димитър Илиев, гл. ас. д-р, ФКНФ, СУ
23. Димитър Стоименов, хон. ас., ЮФ, СУ
24. Димитър Топлийски, проф., д.г.н., ГГФ
25. Евгени Латинов, доц., ФФ, СУ
26. Екатерина Търпоманова, гл. ас. д-р, ФСФ, СУ
27. Елена Динева, ас. ФКНФ, СУ
28. Елена Тарашева, гл. ас. д-р НБУ
29. Елена Хаджиева, доц., д-р, ФСлФ, СУ
30. Елица Станоевa, д-р
31. Емилия Славова, гл. ас. д-р, ФКНФ, СУ
32. Жюстин Томс, хон. ас, НБУ
33. Иво Пиперков, гл. ас., СУ
34. Кольо Коев, професор, дн, НБУ
35. Красимир Стоянов, проф. д.ф.н., Католически Университет Айхщедт-Инголщадт, Германия
36. Кристиан Таков, доц. д-р, ЮФ, СУ
37. Лъчезар Антонов, гл.ас. д-р, ЮЗУ
38. Майя Грекова, проф. д.с.н., ФФ, СУ
39. Малина Петрова, режисьор на свободна практика
40. Милена Якимова, доц. д-р, ФФ, СУ
41. Надя Данова, проф. д. и. н. , БАН / СУ, НБУ, ЮЗУ
42. Невена Панова, доц. д-р, ФКНФ, СУ
43. Недялка Видева, проф. д-р, ФФ, СУ
44. Нели Христова, проф., д-р ГГФ
45. Николай Найденов, проф. д.п.н., ФФ, СУ
46. Огнян Минчев, доц. д.с.н., ФФ, СУ
47. Олег Георгиев, проф. д.ф.н.,  СУ
48. Пепка Бояджиева, проф. дсн, хон. преп., СУ, ФФ
49. Радка Влахова, доц. д-р, СУ, ФСлФ
50. Росица Градева, доцент д-р, АУБ и БАН
51. Ружа Смилова - гл. ас. д-р, ФФ, СУ
52. Силвия Петрова, гл. ас., д-р, ЮЗУ
53. Смилен Марков, гл. ас. д-р, ВТУ
54. Станка Иванова, хон. преп., НБУ
55. Стефан Дечев, доц.д-р, ЮЗУ, хон. преп. ФФ, СУ
56. Стефан Иванчев, хон.ас., ФКНФ, СУ и ФФ„ ПУ
57. Теодора Цанкова - хон. ас. д-р, ФСлФ, СУ
58. Тодор Полименов, доц., ФФ, СУ
59. Цочо Бояджиев, проф. д.ф.н., СУ, ФФ
60. Яна Шишкова, хон. ас., ФКНФ, СУ