Дискриминация

Проблемът те засяга?

Можеш да помогнеш за разрешаването му.

Да дискриминираш означава да правиш разлика или да третираш различно личности в сходни ситуации, когато между тях не съществува разлика, която да оправдае такова различно третиране, както и да третираш по същия начин лица в ситуации, които са по същество различни.

Повече за формите на дискриминация и Закона за защита от дискриминация тук

През 2011 г. защитата от дискриминация в България претърпя противоречиво развитие. С решенията си по някои дела Върховният административен съд показа напредък в прилагането на стандартите на антидискриминационното право. Други негови решения обаче демонстрираха отстъпление от тези стандарти. Положението със защитата от етническа дискриминация на практика се влоши значително през втората половина от годината с безпрецедентни публични демонстрации на етническа нетолерантност спрямо ромското малцинство.

През 2011 г. продължи развитието на съдебната практика по Закона за защита от дискриминация (ЗЗДискр). Върховният административен съд (ВАС) постанови редица решения, които маркират важен напредък на съдебната защита на фундаменталното право на равенство, особено в сферата на социо-икономическите права.

Повече по темата виж в Годишния доклад на БХК за правата на човека както и в секциите долу.