Работещи

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Красимир Кънев, директор на програма „Мониторинг и изследвания“, председател на БХК

Красимир Кънев, директор на програма „Мониторинг и изследвания“, председател на БХК

Красимир Кънев е един от учредителите на БХК през 1992 г. В периода 1992-1994 г. е негов секретар, а след 1994 г. - негов председател. Завършил е философия и е защитил докторска дисертация в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Специализирал е права на човека в Колумбийския университет в Ню Йорк.

Красимир Кънев преподава права на човека в СУ „Св. Климент Охридски” и води няколко онлайн курса по права на човека за американската организация Съдружници за обучение по права на човека (HREA) за професионалисти и активисти от цял свят. Преподавал е в Пловдивския университет "Паисий хилендарски", както и в Централноевропейския университет, Университета в Сараево и Университета в Юджийн, щата Орегон. В периода 1998-2007 г. е член на Изпълнителния комитет на Международната хелзинкска федерация по правата на човека със седалище Виена, Австрия. От 2005 г. е член на борда на Фонда на OOН за защита на жертвите на изтезания, а в периода 2008-2010 г. е негов председател. От 2006 г. е член на борда на Асоциацията за предотвратяване на изтезанията, Женева; от 2008 г. е член на борда на Института за право на обществения интерес, Ню Йорк; в периода 2007-2010 г. е член на борда на Европейския център за правата на ромите, Будапеща.Участвал е в десетки международни мисии за мониторинг на правата на човека в страни от Европа, Централна Азия и Близкия Изток.

Автор и редактор на множество книги и статии в сферата на международното право по правата на човека, социологията на междуетническите отношения, правото и образованието, естетиката и логиката.

Нагоре ↑

ПРОГРАМА „ПРОГРАМИРАНЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ“

Десислава Симеонова, директор на програма „Програмиране и администрация“

Десислава Симеонова, директор на програма „Програмиране и администрация“

Десислава Симеонова е директор на програма „Фондонабиране и администрация“ на БХК от 2008 г. Преди това тя е работила като административен директор на организацията. Тя е ангажирана с фондонабирането за дейностите на БХК и осъществява програмно наблюдение на различните програми на комитета. Освен тези дейности, тя е взимала участие в мисии по установяване на фактите в затвори, социални домове за деца и възрастни. Участвала е в изследвания за социалното включване на ромите и работата на органите за равенство. Член на Управителния съвет на БХК от 2010 г. Член на журито на годишната награда „Човек на годината“ (2009-2010 г.).

Северина Петкова, касиер-счетоводител

Северина Петкова, касиер-счетоводител

Северина Петкова работи в БХК като касиер-счетоводител от юли 2008 г. Северина има икономическо образование и магистърска степен по финанси от УНСС - София. Има интереси в сферата на финансите и международните отношения.

Нагоре ↑

ПРАВНА ПРОГРАМА

адв. Адела Качаунова, директорка на програмата

адв. Адела Качаунова, директорка на програмата

Адв. Адела Качаунова е завършила право в СУ "Св. Климент Охридски" през 2002 г. и е защитила магистратура по международно сравнително право в Университета в Упсала, Швеция. Преди това е завършила Националната гимназия за древни езици и култури "Св. Константин Кирил Философ".

В годините преди присъединяването на България в Европейския съюз е работила в областта на евроинтеграцията, участвайки в редица работни групи по приближаването на българското законодателство до изискванията на европейските директиви в банковата област. По-късно сменя посоката на своето професионално развитие заради все по-голямата си убеденост за нуждата от обществена промяна. През 2012 г. се присъединява към БХК като юрист и адвокат в защита правата на човека. Води дела пред националните съдилища и пред ЕСПЧ в подкрепа на различни уязвими хора – непълнолетни в конфликт със закона, запретени лица, родители, лишени от достъп до децата си, както и дела, поставящи системни проблеми в българското законодателство и правоприлагане. Същевременно извършва изследвания на различна правна тематика за европейски университети.

През 2017 г. успешно завърши курс за водене на стратегически дела за защита на човешките права в Централно-европейския университет в Будапеща, Унгария, като стипендиантка на Open Society Justice Initiative.

Тя е лекторка в семинари за равни права на ЛГБТИ двойки, семинари относно условията в затворите, и е авторка на статии на правозащитна тематика.

адв. Ивета Савова

адв. Ивета Савова

Ивета Савова е завършила специалност "Право" в Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 2009 г., а през 2008 г. е преминала едносеместриално обучение по програмата Socrates – Erasmus в Erasmus University Rotterdam, Холандия.

От 2012 г. Ивета е вписан адвокат в Софийска адвокатска колегия. Преди да стане част от екипа на Български хелзинкски комитет в края на 2016 г., тя е работила в адвокатска кантора, развиваща дейност предимно в сферата на търговското право.

През 2014 г. Ивета е работила като експерт адвокат по проект „Повишаване информираността за моите човешки права – гаранция за развитието на ЛГБТ политики в България“. В рамките на посочения проект е провела обучения на тема "Какво е дискриминация, видовете дискриминация и как да се защитим, ако станем жертва на дискриминация".

Ивета е напълно отдадена в работата за защита на човешките права и воденето на стратегически дела, които са в основата за промяна на обществените нагласи и осигуряване на равно третиране спрямо всички граждани.

адв. Диана Драгиева

адв. Диана Драгиева

Адв. Диана Драгиева завършва Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и е адвокат в Софийската адвокатска колегия от 2005 г. Практикува в областта на гражданското и административното право. От октомври 2017 г. е част от Правната програма на БХК.

Радослав Стоянов

Радослав Стоянов

Радослав Стоянов е активист за равноправието на лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерполовите хора (ЛГБТИ) от 2008 г. насам. Водил е серия дела в обществен интерес, касаещи дискриминацията срещу ЛГБТИ хората, етнически, религиозни и възрастови малцинства. Създател на дългогодишен блог по въпросите на ЛГБТИ хората, където популяризира образователни и аналитични произведения, свързани с тази общност, стигмата и предразсъдъците. През 2012 г. получава наградата „Активист на годината” в рамките на наградата „Човек на годината 2012“ на Български хелзинкски комитет, а от март 2013 г. е и част от екипа на БХК. От 2017 г. е студент със специалност "Право".

Рилка Гергичанова

Рилка Гергичанова

Завършила право в СУ "Св. Климент Охридски" през 2018 г., придобива юридическа правоспособност през 2019 г. Част е от екипа на БХК от март 2019 г. Занимава се с права на човека, антидискриминационно право и наказателно право

Нагоре ↑

ПРОГРАМА „МОНИТОРИНГ И ИЗСЛЕДВАНИЯ“

Красимир Кънев, директор на програмата, председател на БХК

Красимир Кънев, директор на програмата, председател на БХК

Красимир Кънев е един от учредителите на БХК през 1992 г. В периода 1992-1994 г. е негов секретар, а след 1994 г. - негов председател. Завършил е философия и е защитил докторска дисертация в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Специализирал е права на човека в Колумбийския университет в Ню Йорк.

Красимир Кънев преподава права на човека в СУ „Св. Климент Охридски” и води няколко онлайн курса по права на човека за американската организация Съдружници за обучение по права на човека (HREA) за професионалисти и активисти от цял свят. Преподавал е в Пловдивския университет "Паисий хилендарски", както и в Централноевропейския университет, Университета в Сараево и Университета в Юджийн, щата Орегон. В периода 1998-2007 г. е член на Изпълнителния комитет на Международната хелзинкска федерация по правата на човека със седалище Виена, Австрия. От 2005 г. е член на борда на Фонда на OOН за защита на жертвите на изтезания, а в периода 2008-2010 г. е негов председател. От 2006 г. е член на борда на Асоциацията за предотвратяване на изтезанията, Женева; от 2008 г. е член на борда на Института за право на обществения интерес, Ню Йорк; в периода 2007-2010 г. е член на борда на Европейския център за правата на ромите, Будапеща.Участвал е в десетки международни мисии за мониторинг на правата на човека в страни от Европа, Централна Азия и Близкия Изток.

Автор и редактор на множество книги и статии в сферата на международното право по правата на човека, социологията на междуетническите отношения, правото и образованието, естетиката и логиката.

Станимир Петров, проектен координатор, координатор „Общ надзор върху местата за лишаване от свобода”

Станимир Петров, проектен координатор, координатор „Общ надзор върху местата за лишаване от свобода”

Станимир Петров е завършил философия в СУ "Св. Климент Охридски". От началото на 1997 г. работи в БХК като изследовател на затворени институции и извършва наблюдение на правата на лишени от свобода в затвори и следствени арести, на деца, настанени в корекционни институции и на лица с интелектуални затруднения, настанени в домове и стационари. Дейността му е насочена към стимулиране на реформи в практиките на пенитенциарните институции и лобиране за промяна на релевантното законодателство с оглед неговото привежданe в съответствие с международните стандарти за третиране на лишените от свобода.

В резултат на дейностите по проектите, по които е работил, е участвал в написването на общо 10 книги, посветени на състоянието на правата на човека в различни видове затворени институции и в изготвянето на голям брой специални доклади и статии, включително за годишните доклади на БХК и сп. "Обектив".

Антоанета Ненкова, координатор детски проекти и старши изследовател

Антоанета Ненкова, координатор детски проекти и старши изследовател

Антоанета Ненкова е един от основателите на БХК през 1992 г. Тя е член на Общото събрание и на Управителния съвет на БХК. Ненкова е магистър по журналистика и масови комуникации, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Има 15-годишен професионален опит като журналист в БНР и като кореспондент на Българската редакция на радио Deutsche Welle (DW) в София.

Като старши изследовател в БХК, Антоанета Ненкова наблюдава институциите за деца от 2000г., а от 2010 г. и напредъка на процеса на деинституционализация. Тя е член на експертна група по деинституционализация на Националната мрежа за децата. Експерт е за България в екипа на проекта Varieties of Democracy (V-Dem) на Университета в Гьотеборг, Швеция (University of Gothenburg, Sweden) и Института за международни изследвания Kellogg в университета в Нотр Дам, САЩ.

Антоанета Ненкова е автор на изследвания, на журналистически публикации в пресата и на радиопредавания на Българското национално радио и Deutsche Welle по темата права на децата със специални нужди и на възрастни в неравностойно положение в България.Сред наградите, с които Ненкова е отличена, са: награда на Американската агенция за международно развитие (USAID); Германо - Българската търговско-промишлена палата; журналистическата награда Паница. Тя е номинирана за наградата Робер Шуман на Европейската комисия. Нейна авторска радио документалистика е включена в Златния фонд на Българското национално радио.

Славка Кукова, координатор, старши изследовател

Славка Кукова, координатор, старши изследовател

Славка Кукова е координатор на проект "Изготвяне на правни доклади за Агенцията за основни права на ЕС". Тя е изследовател на детски институции от 2000 г. Наблюдава условията на живот и възможностите за пълноценно емоционално, психическо и интелектуално развитие на всички деца, живеещи в детски домове и лобира за създаване на условия за отглеждане на децата от домовете в семейна или близка до семейната среда. Участва в разработване на законодателство и политики, свързани със защита правата на децата. Юрист по образование, с многобройни публикации относно права на деца, права на психично и умствено увредени хора и права на затворници. Вярва, че приемането и подкрепянето на разнообразието води до по-добър и пълноценнен живот за всички общества.

Диляна Ангелова, юрист и изследовател

Диляна Ангелова, юрист и изследовател

Диляна Ангелова завършва магистратура по „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2009 г., а по-късно специализира Европейска защита на основните права на човека в Орхус и Международно и европейско публично право в Ротердам. Успоредно работи активно в неправителствения сектор и развива експертиза в сферата на върховенство на закона, защита правата на човека и достъп до правосъдие. В периода 2010-2012 г. е координатор за България на регионален проект „Партньорство за защита, превенция и популяризиране правата на ромите”.

От 2013 г. година Диляна е част от екипа БХК, като основната част от работа й е посветена на проект за деца, лишени от свобода. Освен това извършва правни анализи и проучвания и по други въпроси, дела и проекти, относими към работа на програма „Мониторинг и изследвания“.

Женя Иванова, социолог

Женя Иванова, социолог

Женя е изследовател детски права към програма „Мониторинг и изследвания“ в Български хелзинкски комитет и един от главните изследователи в проект „Деца, лишени от свобода: между наследството и реформата“.

Завършва специалност „Социология и политически науки“, както и допълнителна професионална квалификация „Журналистика“ в Пловдивски университет. След това специализира с магистратура „Свободно време и обкръжаваща среда“ в изследователски център към  Вагенинген университет, Холандия. Темата на дипломната й работа е социологическо изследване-експеримент, което разкрива възприятията за човешките взаимоотношения на деца, дълготрайно израстващи в институционализирана форма на грижа. В момента работи върху докторската си дисертация по социология към Университет за социални и политически науки (Пантеон), Атина, Гърция, която също засяга децата отглеждани в резидентен тип грижа.

Работила е с деца израстващи в социални домове и по-специално създава условия, дейности и програми за свободно време като предпоставка за повишаване качеството на грижа. В последствие се сдобива с допълнителни професионални квалификации, свързани с прилагане на групови техники в образованието – посредничество (тормоз и насилие в училище), както и нарушения в развитието при деца и юноши (симптоматичност, оценка и интервенция). Интересува се от проблемите на децата отглеждани в извънсемейна среда в България и в страните от Европейския съюз, техните права и практиките за успешното им личностно развитие. Член е на екипа за Качествени стандарти на грижа за деца израстващи в извънсемейна среда (Quality4Children), Гърция. Участва в научни конференции свързани с деца в риск и е автор на редица статии за деца и юноши. Създава няколко качествени социологически изследвания, сред които е и международно сравнително изследване с участието на детски социални домове от България, Гърция и Холандия.

Нагоре ↑

ПРОГРАМА „КАМПАНИИ И КОМУНИКАЦИИ”

Рая Раева

Рая Раева

Рая Раева завършва философия в СУ „Св. Климент Охридски”. Интересува се от нови медии и дигитална култура. Редактор е на онлайн списанието Banitza.net. Част е от екипа на БХК от април 2016 г.

Радослав Стоянов

Радослав Стоянов

Радослав Стоянов е активист за равноправието на лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерполовите хора (ЛГБТИ) от 2008 г. насам. Водил е серия дела в обществен интерес, касаещи дискриминацията срещу ЛГБТИ хората, етнически, религиозни и възрастови малцинства. Създател на дългогодишен блог по въпросите на ЛГБТИ хората, където популяризира образователни и аналитични произведения, свързани с тази общност, стигмата и предразсъдъците. През 2012 г. получава наградата „Активист на годината” в рамките на наградата „Човек на годината 2012“ на Български хелзинкски комитет, а от март 2013 г. е и част от екипа на БХК. От 2017 г. е студент със специалност "Право".

Андрей Гетов, мултимедия продуцент

Андрей Гетов, мултимедия продуцент

Андрей Гетов завършва Първа английска езикова гимназия-София, а впоследствие - „Международни отношения” в Софийския Университет „Св. Климент Охридски” и магистърска специалност „Филмово и телевизионно изкуство” в НБУ.

Късометражните му игрални филми „Фокусници” и "На Улица Нула" участват в редица международни филмови фестивали, като "Фокусници" печели наградата на Кодак за най-добър български късометражен филм на Филмини 3.0, както и наградата за най-добър игрален филм на Black & White Audiovisual Festival (Порто, Португалия).

Андрей е режисьор и на документалните "Гьоч - да прекрачиш границата" (в съавторство с Ирина Недева и Даниела Горчева) и "Че сме се видели" (в съавторство с Яна Бюрер Тавание и Стефан Кръстев). 

Яна Бюрер Тавание, консултант

Яна Бюрер Тавание, консултант

Яна Бюрер Тавание е в БХК от декември 2009 г., когато оглавява новoсформираната програма „Кампании и комуникации”. От март 2014 г. е съветник на председателя, като отговаря за специалните проекти на организацията. Преди това е била редактор „Общество” на вестник „Капитал” в периода 2003—2008 г. Носител е на множество български и международни журналистически награди. Понастоящем е старши стипендиант на TED (2014—1016) и Млад глобален лидер на Световния икономически форум (2012—2017).

Нагоре ↑

ПРОГРАМА ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА НА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

адв. Илиана Савова, директор на програмата

адв. Илиана Савова, директор на програмата

Илиана Савова работи в БХК от 1996 г. по въпросите на убежището и миграцията. От 1997 г. е координатор на Националната правна мрежа за бежанци, а от 2001 г. е директор на Програмата за правна защита на бежанци и мигранти. Завършила е Юридическия факултет на СУ "Свети Климент Охридски", има специализации по права на човека и бежанско право в Европейския съд по правата на човека и Ню Колидж, Оксфорд. Член на Софийска адвокатска колегия. Лектор по бежанско и имиграционно право към Центъра за обучение на адвокати "Кръстьо Цончев" на Висшия адвокатски съвет.

адв. Борис Рафаилов

адв. Борис Рафаилов

Борис Рафаилов е адвокат към Програмата за правна защита на бежанци и мигранти от 2017 г. и в това си качество отговаря за съдебните производства по бежански дела. Завършил е Юридическия факултет на СУ "Свети Климент Охридски" и е специализирал в областта на регулиране на съобщенията. Работил като експерт в дирекция „Правна“ на Комисията по регулиране на съобщенията. Член на Софийската адвокатска колегия от 2014 г.

адв. Валентина Нилсен

адв. Валентина Нилсен

Валентина Нилсен е адвокат към Програмата за правна защита на бежанци и мигранти от 1999 г. и в това си качество осъществява наблюдение на правните стандарти в административните производства по предоставяне на международна закрила. Завършила е Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство. Има специализация по бежанско право при Европейския съвет за бежанци и изгнаници (ECRE).

адв. Георги Войнов

адв. Георги Войнов

Георги Войнов е адвокат към Програмата за правна защита на бежанци и мигранти от 2015 г. и отговаря за наблюдението на границите и достъпа до територия на търсещите закрила. Започва работа в бежанската програма на БХК като профайлър през 2014 г. Преди това е работил като правен съветник в Правната програма на БХК. Завършил е Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Има специализации в сферата на правата на жените и защитата от насилие, основано на пола. Член на Софийска адвокатска колегия от 2013 г.

адв. Димитър Славов

адв. Димитър Славов

Димитър Славов работи към Програмата за правна защита на бежанци и мигранти от 2008 г., първоначално като консултант по наблюдение на границите, а впоследствие и като наблюдател на производствата по предоставяне на международна закрила в. Регионален координатор на дейностите на програмата. Завършил е Юридическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и има специализации по международна закрила на бежанците и основните права на мигрантите към UNICRI. Член на Хасковска адвокатска колегия.

адв. Елена Кръстева

адв. Елена Кръстева

Елена Кръстева е адвокат към Програмата за правна защита на бежанци и мигранти от 2017 г. Преди това е работила като юрист в Правната програма на БХК. Завършила е „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.  Има специализации по основни права на човека и правата на жените. Член е на Адвокатска колегия – София.

адв. Мариана Андреева

адв. Мариана Андреева

Мариана Андреева е адвокат към Програмата за правна защита на бежанци и мигранти от 2001 г. и в това си качество осъществява дейности по застъпничество и процесуално представителство по стратегически дела. Завършила е Юридическия факултет на СУ "Свети Климент Охридски" и има специализации по международна закрила на бежанците и презаселване към Европейския съвет за бежанци и изгнаници (ECRE) и Churches Commission for Migrants.

адв. Мариана Николова

адв. Мариана Николова

Мариана Николова е адвокат към Програмата за правна защита на бежанци и мигранти от 1999 г. и отговаря за наблюдението на роизводствата по предоставяне на международна закрила. Завършила е Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство и има специализации по международна закрила на бежанците и основните права на мигрантите към UNICRI. Член на Сливенската адвокатска колегия.

адв. Мартин Христов

адв. Мартин Христов

Мартин Христов е адвокат към Програмата за правна защита на бежанци и мигранти от 1997 г. От 2016 г. отговаря за наблюдението на местата за задържане на чужденци и достъпа до производство по пердоставяне на международна закрила. Завършил е Висшия институт за подготовка на офицери и научно-изследователска дейност. Има специализации по производствата за определяне на държавата, отговорна за разглеждане на молба за закрила при Върховния комисариат за бежанците към ООН.

адв. Пламен Божилов

адв. Пламен Божилов

Пламен Божилов работи към Програмата за правна защита на бежанци и мигранти от 2006 г. като консултант по наблюдение на границите и достъпа до територия. Завършил е Юридическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив. Член на Ямболска адвокатска колегия от 2001 година.

адв. Пламен Желев

адв. Пламен Желев

Пламен Желев е адвокат към Програмата за правна защита на бежанци и мигранти от 1997 г. и отговаря за съдебните производства по бежански дела. Завършил е Висшия институт за подготовка на офицери и научно-изследователска дейност. Има специализации по производствата за определяне на държавата, отговорна за разглеждане на молба за закрила при Върховния комисариат за бежанците към ООН.

Антоанета Дедикова, зам.-директор на програмата

Антоанета Дедикова, зам.-директор на програмата

Антоанета Дедикова е правен консултант и заместник-директор на Програмата за правна защита на бежанци и мигранти. В БХК работи от 2000 г. Завършила е Юридическия факултет на Московския държавен университет "М. В. Ломоносов". Специализира по въпросите на защитата на разделените деца и е координатор за България на Separated Children in Europe. Участва в национални и международни изследователски проекти по здравните права на мигрантите и основните стандарти при доброволно връщане.

Елица Секулова

Елица Секулова

Елица Секулова е счетоводител на Програмата за правна защита на бежанци и мигранти при БХК от 2005г. и отговаря за въпросите, свързани с административната и финансова отчетност и управление. Завършила е Факултета по счетоводство и контрол при Университета за национално и световно стопанство и има специализации по международните счетоводни стандарти (IASs).

Елка Христова

Елка Христова

Елка Христова е профайлър към Програмата за правна защита на бежанци и мигранти от 2017 г. Отговаря за Регистрационно-приемателния център в гр.София, кв. „Враждебна“. Завършила е Техническия университет – гр. София.

Десислава Тянева

Десислава Тянева

Десислава Тянева е правен консултант към Програмата за правна защита на бежанци и мигранти от 2014 г. Отговаря за наблюдението на центъра за задържане на чужденци в гр. Любимец. Завършила е Юридическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” – гр. Благоевград.

Дияна Христова

Дияна Христова

Дияна Христова е профайлър към Програмата за правна защита на бежанци и мигранти от 2014г. Отговаря за Регистрационно-приемателния център в гр.София, кв. „Овча купел“. Завършила е международни икономически отношения в Университета за национално и световно стопанство и публична администрация в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Здравко Иванов

Здравко Иванов

Здравко Иванов е профайлър към Програмата за правна защита на бежанци и мигранти и отговаря за Регистрационно-приемателния център в гр. Харманли. Завършил е стопанско управление/бизнес мениджмънт в Пловдивски университет  „Паисий Хилендарски” – гр.Пловдив. Става част от екипа през 2015 г.

Зорница Чакърова

Зорница Чакърова

Зорница Чакърова е правен консултант към Програмата за правна защита на бежанци и мигранти от 2015 г. Завършила е Юридическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” – гр. Благоевград.

Катя Димитрова

Катя Димитрова

Катя Димитрова е правен консултант към Програмата за правна защита на бежанци и мигранти. Завършила е Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Става част от екипа през 2013 г.

Милен Христов

Милен Христов

Милен Христов е профайлър към Програмата за правна защита на бежанци и мигранти от 2017 г. Отговаря за Регистрационно-приемателния център в гр. София, кв. „Военна Рампа“. Студент по право в Юридическия факултект на Нов български университет.

Омедхан Ниязай

Омедхан Ниязай

Омедхан Ниязай е профайлър към Програмата за правна защита на бежанци и мигранти от 2017 г. и отговаря за Регистрационно-приемателния център в гр. Харманли. Завършва средно образование в Пакистан. Владее английски, пущунски, дари, фарси и урду езици.

Христо Адамов

Христо Адамов

Христо Адамов е профайлър към Програмата за правна защита на бежанци и мигранти и отговаря за Транзитния център – Пъстрогор. Завършил е Икономическия факултет на Аграрния университет – гр. Пловдив. Става част от екипа през 2016 г.

Нагоре ↑

Счетоводно обслужване

Счетоводна кантора "Желкова Станева и Георгиев"

Счетоводна кантора "Желкова Станева и Георгиев"

Нагоре ↑