Жалба до САП и ГП от БХК по повод прекратяването на партия "Възраждане"

До
и.ф. Главен прокурор Борислав Сарафов

Чрез
Софийска градска прокуратура

До
Софийска апелативна прокуратура

ЖАЛБА

от адв. Адела Качаунова, директорка на Програма за правна защита, Български хелзинкски комитет

Срещу постановление на СГП от 29.08.2023 г. по пр.пр. № 18110/23 г. 

 

Уважаеми господин и.ф. главен прокурор,

Уважаеми господин/госпожо апелативен прокурор,

Моля да отмените атакуваното постановление, с което СГП отказва да внесе иск в Софийски градски съд по чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за политическите партии (ЗПП), както и да постановите извършването на проверки за установяване на пълните фактически основания  за предявяване на такъв иск.

В подадения сигнал се навеждат твърдения и съответно се правят искания за установяване на противоконституционност, както и за разпускане на партията поради нарушения на ЗПП. Тези твърдения и искания по своето естество са алтернативни и зависят както от конкретно установените факти, така и от правомощията на адресатите на сигнала.

Напомням, че сигналът е адресиран до главния прокурор, който може да вземе отношение по всички поставени въпроси и искания в писмения материал. У него лежи възможността да сподели вижданията за противоконституционност на политическа партия “Възраждане” (ПП Възраждане) и да подаде искане в Конституционния съд. Доколкото отговор от и.ф. главния прокурор, вече седми месец от получаване на сигнала, още не е обявен, не може да спекулираме с позицията му.

В сигнала не се сочат конкретни текстове нито от Конституцията, нито от ЗПП, които предполагаемо да са нарушени от ПП Възраждане. Това не е случайно, а е израз на нарочно подбран подход, който позволява на първо място да се проведе разследване на изложените факти, включително и присъединяване на други факти, непосочени в сигнала и едва след установяването им да се изследва съответствието им и приложимостта на конкретни правни норми. Видимо от атакуваното постановление нищо от това не е свършено. В него е приложен анализ на правни норми и съдебна практика, без да е ясно кои са фактите, спрямо които да бъде насочен този анализ. Това опорочава постановлението.

Освен, че то не съдържа позоваване на предварително установяване на факти, каквато е изначалната работа на прокуратурата, анализът на съдебната практика е разнопосочен и хаотичен, а на места – напълно погрешен. Обилното цитиране на практиката на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) не може да прикрие липсата на усърдие в установяването на фактите, нито недоброто познаване на материята за основни права.

Безспорно твърдения за противоконституционност на една политическа партия са сериозни и налагат дълбокото им осмисляне. Разпускането на политическа партия е крайна санкция от една страна, но от друга страна е защита на други основни права, които са нарушени от съществуването на тази политическа формация и от политиката, която провежда.

В атакувания прокурорски акт е видим предварително зададения уклон към неглижиране на твърденията без изобщо да е проведено разследване. Предварителната нагласа за отхвърляне на исканията в сигнала, в частност на искането за предявяване на иск за разпускане на ПП Възраждане, доколкото другото искане остава неотговорено изобщо, е недопустима и сама по себе си е основание за отмяна на атакувания акт.

Бележки по фактите

По данни, публикувани в медиите и посочени в постановлението, във връзка с дейността на различни членове на ПП Възраждане в прокуратурата има образувани най-малко следните прокурорски преписки: пр. № 11376/23, СРП  (прекратена на 17 март 2023 г.), пр. № 13490/23, СРП (постановление за отказ да образува досъдебно производство от 31 март 2023); пр. № 13766/23, СРП (постановление за отказ да образува досъдебно производство от 23 март 2023 г.), пр. № 34416/23, СРП (постановление за отказ да образува досъдебно производство от 06.10.2023 г.). Освен това по данни от медиите има най-малко три съдебни дела, свързани с партийни прояви на членове на партията, включително вредната за общественото здраве пропаганда на председателя на партията по време на пандемията от COVID-19[1]. По-рано през тази година СГП отказа да образува разследване във връзка с призивите на Костадин Костадинов, председател на ПП Възраждане, който нарече демократичната общност в България “озверяла човешка сган, жадуваща за кръв и мечтаеща за войни и насилие”, и поради това “дълг на всеки един нормален гражданин е да направи всичко по силите си, за да може тази уродлива измет да бъде унищожена – за доброто не само на България, но и на човечеството”[2]. Извън посочените примери, изглежда вероятно една съвестна проверка в деловодната система на прокуратурата да освети и други висящи, прекратени или приключили с отказ да се образува наказателно производство жалби и сигнали непосредствено свързани с дейността на ПП Възраждане. Дори за тези деяния да не са образувани наказателни производства поради липса на данни за съставомерност по Наказателния кодекс, общата картина на деятелността на партията, би могла да обоснове иск по чл. 40, ал. 2 от ЗПП.

Аргументът в постановлението, че “намесата в свободата на изразяване следва да е прецизирана и пропорционална” е извън съмнение. Обаче, преди да извърши оценка дали такава намеса е необходима и би била пропорционална, прокуратурата е задължена да разпореди необходимите проверки, за да бъде разгледана дейността на партията и членовете й в цялост и в изложените в сигнала аспекти. Прокурорът не допуска и за това не разглежда основната хипотеза, че, макар взето поотделно едно изказване, действие или публикация може да не обуславя необходимост от такава сериозна намеса, каквато е разпускането на партията, но разгледани в цялост те представляват опасност за унищожаване на демокрацията в България, прикрита под опити тя да бъде запазена. Данните за това са изобилни: освен ноторните прояви на членовете и председателя на партията, тук спадат и и бездействията на последните да осъдят провокирана от тях реч на омразата, както и често успешните им опити да провалят протичането на дебат по значими политически теми, като провокират скандал, изместят темата и отменят дискусията без да изложат собствени аргументи по същността на дебата. Примерите за това са многобройни и започват далеч назад в годините, достигайки събитията от последните дни. Ето няколко примера, които илюстрират тези твърдения:

 • На 18.12.2023 г. депутати на ПП Възраждане за втори път през тази седмица окупират трибуната на Народното събрание, за да блокират работата на парламента, включително като изтръгват кабелите на високоговорителите в залата, за да осуетят обсъжданията на народните представители от място. като първия път това е сторено от депутати на същата партия на 14.12.2023 г.
 • На 15.12.2023 г. общинският съветник от ПП Възраждане Деян Николов, подбуден от демонтажа на Паметника на съветската армия в София, влиза в сградата на областната управа в София и настоява за среща с областния управител Вяра Тодева, но след като му е отказана среща, се разпорежда на администрацията да се обади “някой да слезе веднага”, защото “ще влезем ние и ще стане лошо”. “Другия път ще дойдем 500 души и ще изпотрошим всичко тук. В тази държава няма никакви закони. В момента ме провокирате и ще стане още по-лошо”, казва Деян Николов в излъчено на живо видео в социалната мрежа Фейсбук. Николов продължава: “Някой унищожава собственост за 20 милиона. Да започна и аз да унищожавам. Мога и аз да издам една заповед, ще напиша един доклад в Столичната община, че вратата ви е опасна, и ще дойда с флекса и ще я нарежа”. Тази акция завършва със заканата, че че “ще дойдат други времена и нещата ще започнат да се случват по друг начин”, а по адрес на областната управа заплашва, че “жална им майка, като ги докопаме”.
 • През август 2023 г., председателят на ПП Възраждане Костадин Костадинов участва в конгреса на крайнодясната германска партия „Алтернатива за Германия“ (AfD),  обвинявана във фашистки и неонацистки нагласи, на който заявява “бяхме съюзници в няколко войни през миналия век, съюзници сме и в момента. Цялата тази традиция ни задължава да продължаваме да стоим заедно, за да бъдем силни заедно в името на България, на Германия и на Европа“. Костадинов посочва, като важна връзка между двете формации съюза по време на Втората световна война, когато в Германия властват нацистите на Адолф Хитлер. Костадинов призовава и представителите на AfD да върнат ролята на страната си като велика сила и да възродят „историческата роля на Германия като единствени автентични носители на традиционните немски ценности“. На фона на тези изяви, почти няма публично изявление на представителите на партията напоследък, което да не съдържа обвинения във фашизъм на управляващите парламентарни партии и политическите  противници. 
 • Още през 2019 г. Асоциацията на европейските журналисти алармира главния прокурор за разпространяван от ПП Възраждане клип, който пресъздава масов разстрел: “Пред Свободна Европа Костадинов признава, че клипът е насочен срещу медии като Свободна Европа”. Няма данни прокуратурата да е предприела действия във връзка с този сигнал.

Липсата на задълбоченост на проверката на прокурора е особено видна в отказа му да анализира деяния, които биха могли да съставляват нарушения на ЗПП:

 • Чл. 5, ал. 1 от ЗПП – използваното в логото на партията изображение на лъв, който се доближава до имитация на част от държавния герб. Препратката към държавния герб е налице, респ търсеното въздействие върху политически електорат –  също;
 • Чл. 20, ал. 3 от ЗПП – използваните от партията канали за организация и комуникация са избрани, така че да сведат до минимум контрола върху партийните последователи, в това число и контрола на възрастта им. Използват се чат канали в Телеграм, особено активен е председателят на партията Костадин Костадинов в Тик-Ток, Фейсбук, youtube.com и т. н. В тези мрежи за комуникация контрол върху възрастта на потребителите липсва. На практика българските младежи безконтролно са заливани от пропаганда с откровено антидемократични внушения. От акаунти на партията или свързани с нея и името й потребители се публикуват спорни като образователна стойност твърдения, анализи и мнения например относно фашистко управление на страната и твърдения за опити България да бъде въвлечена във война. В информационните кампании на партията са пренебрегнати всякакви етични стандарти и липсва обективност и балансираност при представянето на обществено на значими теми, каквито са членството на България в ЕС, НАТО, Еврозоната, Шенген и пр. На практика да се твърди, че Възраждане не си създава структури от последователи на детско-юношеска възраст,  при тази ежедневна координирана и еднопосочна активност в социални мрежи, в които присъстват предимно граждани на по-млада възраст, включително непълнолетни и малолетни, без да се проучи съдържанието на публикациите и тяхната системност, предвид новите комуникационни и технологични реалности, представлява силно стеснително, буквално и повърхностно тълкуване и прилагане на закона;
 • Чл. 24 от ЗПП – липсва проверка на средствата, наличието на анонимни дарения, на дарения от чужди държави, както и отговор на журналистическите разследвания за паричната обезпеченост на председателя на партията: като например публикацията на разследващите журналисти от Bird, в която се твърди, че “за година Костадинов погасил кредити, надвишаващи доходите му като депутат (https://bird.bg/vazrazhdane-kostadinov/), както и харченето по едноличната воля на Костадинов на “безотчетни пари” в размер на 42 хиляди месечно, за което свидетелства бившият партиен член Елена Гунчева (https://www.facebook.com/eli.gunchev/posts/5443199742411502);
 • Чл. 25-30 от ЗПП – няма данни прокурорът да е взел под внимание медийните публикации, които съдържат данни за злоупотреба с партийна субсидия (https://www.dw.com/bg/kakvo-se-slucva-s-parite-na-vzrazdane-elena-gunceva-i-drugi-bivsi-partijci-razkrivat-detajli/a-62894573). В медиите има данни, че производството в Окръжна прокуратура Варна е приключило през 2020 г. Дори прокуратурата да не е установила данни за престъпление, това не изключва възможността при проверката да са установени данни, които разгледани в контекста на всички други нарушения на ЗПП, да имат доказателствена стойност в полза на тезата на сигналоподателите.     

Неясно защо в полезрението на СГП изобщо не е попаднал текстът на чл. 2, ал. 3 от ЗПП – “Политическите партии използват демократични средства и методи за постигане на политическите си цели” и неговото хипотетично нарушение е отхвърлено като невъзможно. Голяма част от сигнала е посветен на обяснението за методите и средствата, които използва партия Възраждане и тяхната демократичност е поставена под съмнение. Тази разпоредба отсъства от постановлението.

Последиците от дейността на партията са особено видни в социалните мрежи. Те напълно опровергават преценката на прокурора, че е достатъчно едно формално изявление на официалния сайт на партията, че осъжда Холокоста, за да се приеме, че това е истинската позиция на партията.

Поддържане на съдържание в социалните мрежи ведно с коментарите под отделни постове ангажира отговорността на партията като цяло. Това е така, тъй като зад публичните антисемитски изявления на партията стои конкретна политическа цел, която е враждебна на демокрацията, а публикуваните коментари са в унисон с тази политическа цел. Тази политическа цел е да изобрази българите от еврейски произход като българомразци и като хора, които са чужди на България, които не бива да бъдат допускани в българското общество и до възможност за политическо участие. Съгласно постовете и коментарите под тях, тази цел може да бъде определена така: евреите да бъдат изключени от обществото, тъй като те не са достатъчно лоялни на България хора, те мразят българите. Чрез поддържането и не-администрирането на коментарите под отделните постове ПП Възраждане имплантира тази цел в съзнанието на нейните последователи. Такава цел е откровено расистка и антисемитска, при това изразена с придържане към типични антисемитски словесни и картинни стереотипи. Няма съмнение, че тя е в разрез с демокрацията.

По-долу, в хронологичен ред, са копирани постове, направени от членове на партията, заедно с коментари под постове. Постовете са публикувани в социалната мрежа Фейсбук, на официалния профил на партия Възраждане, в периода 15 юли – 20 юли 2023, като е видима ескалацията в тях и едва в последните е видна и специфичната цел, която преследва партия Възраждане. Подходът, избран от ПП Възраждане е да се допускат всякакви коментари, включително такива, които противоречат на и накърняват свободата на изрязаване. Именно чрез коментарите става видима и специфичната расистка цел, която има ПП Възраждане.

 

 • На 15 юли 2023 г. в публикация в официалния си профил във Фейсбук ПП Възраждане директно обвинява Организацията на евреите в България (ОЕБ) Шалом и нейния председател Александър Оскар в “провокации на тема антисемитизъм”, поради обстоятелството, че за колажа със Соломон Паси те са сезирали прокуратурата. Публикацията е коментирана над сто пъти. Част от коментарите под тази публикация на Възраждане е с откровено антисемитско съдържание. Те са публични и налични на страницата на партията в социалната мрежа и към 23 ноември 2023 г.[3]  Ето част от тях (правописът е запазен):

 

Anton Nedeltchev: Неблагодарни евреи

 

Партизанска Чета Лъв: МНОГО НЕЩА МОГА ДА КАЖА НО ЩЕ ЗАМЪЛЧА ЗАЩОТО Е ЗАБРАНЕНО! НО САМО ПОМИСЛЕТЕ .....КОЙ. ДЪРПА КОНЦИТЕ И КОЙ СТОИ ЗАД ГОЛЕМИ ИСТОРИЧЕСКИ РОЛИ КОИТО ВЛИЯЯТ НА СВЕТА ! ВСИЧКИ ТЕ СА...... ДА ТОЧНО ! И ВЕЧЕ СИ МИСЛЯ ЧЕ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН СИ ОТМЪЩАВАТ НА ОНИЯ С МУСТАЧКИТЕ НО НИЕ КАКВО СМЕ ИМ ВИНОВНИ?ДАЖЕ И ЗЕЛЕНИЯ И ТОЙ Е ОТ ТЯХ?

 

Дилян Тенев: Ми........евреи!То не е нужно да ги обиждаш с други думи!

 

Nedko Nedev: През 20ти век кукловоди в сянка поставиха един евреин за водач на Германия и сътвори втората световна война. Сега същите кукловоди в сянка поставиха друг евреин в Украйна. Дано не последва същият сценарий.

 

Ceci Milanova: Същите тези насаждат разделение в обществото от години и се крият зад холокоста. Крадеца вика дръжте крадеца....

 

Nikola Petrov: Абе, винаги съм се чудил защо ли почти навсякъде по света ги мразят…Пак мазен евреин ли..нямам нщ против този етнос в България, но мазните пасита, хампарцумяни ги ненавиждам …

 

George Yankov: Чакане не е в полза на "възраждане". Мирно решение на въпроса няма.

 

Georgi Skabrin: Що за държава сме, всяка гнида от някое малцинство ще дава наклон на х@я на мнозиството Българи!! На който не му харесва да върви на майната си, а не да забранява партии!!

 

Lidia Borisova: Продажни , гад......ни юди !

 

Николинка Въртовска: Започвам да си мисля, че навремето Х&&тлер не е бил прост. Той е знаел какво представлява това племе (евреите) и се е опитвал да спаси света от тях. А ние пак сме били на погрешната страна. Хората от този етнос са на върха на глобалистката (соросоидна) пирамида. Те са тези, които искат да унищожат България. Същата тази България, която ги е спасила от изтребление. Няма ненаказано добро.

 

Hristo Hristov: евреиски мурафети

Illana Uzunova: този същия ционист не се посвени да използва детето си в пропаганда по бтв… извади от контекста снимка от публикация, където евреите не са ги искали във френско или немско село... на тези, които Българския Народ и Българската Православна Църква им спаси черните кожи да не станат абажур, трябва Всекидневно да им се Напомня, че племето им в България е Задължено до Живот на Българите и България и всякакви хули, като тези и мерзките думи на пуси, цицини, лорерчовци и сие ционисти не само да се порицават от Всички еврейски организации, включително и международни, ами и ефективни присъди за тези същества... Позор за черните им сатанински неблагодарни душици!!!

Kostadin Ivanov: ШАЛОМ ДА СЕ ЗАБРАНИ СЪС ЗАКОН ! Само престъпници останаха там . Никаква благодарност за това което България направи по време на ВСВ . Соломон Паси - този предател , българския народ ще го накаже както подобава.

 

 • На 16 юли 2023 г. ПП Възраждане публикува във Фейсбук текст, озаглавен “ЗАЩО ВИ МРАЗИ ТОЛКОВА СОЛОМОН?”, който започва така: “Наистина – защо мрази толкова българите Соломон/Паси? Той е абсолютният шампион в дисциплината „българомразене“”[4]. В края на текста за негов автор е посочен Кеворк Кеворкян. Публикацията е харесана от над 2,2 хиляди души. Под нея са публикувани 180 коментара. Част от коментарите под публикацията са (правописът е запазен):

 

Valentin Atanasov: Какво са му направили българите, направили са голяма грешка че са спасили дядо му. Един абажур в повече и това същество нямаше да го има.

 

Kancho Gandev: Valentin Atanasov Или сапун за пране, на войнишки партенки и конски чулове.

Николинка Въртовска: Този сатана мрази българите и иска да помогне за заличаването ни като нация от "благодарност". Да , от "благодарност" за това, че точно българите на времето са спасили предците му и не са позволили да бъдат претопени и направени на сапун. На мен ми се струва, че това изчадие даже има и шизофренни симптоми.

Даниел Йорданов: Мястото на евреина Паси и семейството му [следва снимка на входа на Аушвиц].

Даниел Йорданов: Павел Чертовенски, Според теб, какъв е Паси ? Според мен тоя боклук е долен евреин ! До като живях в чужбина съм се запознал с много евреи и подчертавам всички евреи с които съм говорил мразят православието и християнството. И най неочаквано за мен те боготвориха Хитлер. Според тях той е прочисти неверниците евреи и е създал нова еврейска раса.

 N1gga_bg: Павел, прав сте. Сюлейман Паси не е евреин. Той е сатанист.

 Skillmanfor Skill: Павел Чертовенски нема значение,пак на сапун

 

Hayabusa Atv: Този паси трева не ходи ли по софийските улици, няма ли кой да му вкара нoса в черепа

 

Nedqlko Hurkov: ЗАЩОТО Е СИН НА ЕДНО МНОГО ДОЛНО И ПОДМОЛНО ПЛЕМЕ,КОЕТО ДАЖЕ НЯМА И СОБСТВЕНА ДЪРЖАВА!!!

 

Владимир Маринов: Ако беше жив Хитлер щях да ги запозная

 

Rafael Angelov: Тоз Паси трябва скоро да го обесим обаче…

 

Георги Николов: Смърт на подобни Гниди….!!!

 

Дамян Стоилов: Продажниците са много . Да ги изметем .

 

Teodora Petkova: Дребна, гнусна еврейска твар!

 

Теодора Гешева: Ако един човек някога беше успял да си свърши работата докрай, сега тоя нямаше да може да бълва омраза!

 

Ивайло Иванов: и майка му щеше да е лампион в нечий кабинет.

 

Galerie Space Architecton: Мили българи Нашето Възраждане е факт Няма европейска държава която да е прогледнала и открито да критикува деянията на е…ите и ша….ом Те са безкрайни с една цел / интриги, агресия, кражби и тормоз НЯМАТ КРАЙ ТЕХНИТЕ ПАРАДИ - с трабанчето да вкараме една поредна държава в НАТО и в гей парадите Листа е дълъг на техните далавери - пример Морер На убийствата и войната - зеле…ски и Х..тлер

 

Srebrin Cholakov: НА САПУН,ЩЕ МИРИШЕ НО НЕ ВРЕДИ

 

Любо Седмаков: Мръсен еврейн....

 

Skillmanfor Skill: Треа да му строшим зъбите да не може да говори и ше спре чифута мръсен.

 

Atanaska Durand: Паси мрази православните, защото служи на Сатаната!

 

Todorka Nedeva: Като мрази България и българите,да заминава в Израел! Но там едва ли ще го смята някой за човек! Едва ли ще го бръснат за слива! Аман от платени соросоидни плюнки!!!!

 

Иван Атанасов: Сулейман Паси е ЮДОХАЗАРИН! Затова е такъв БЪЛГАРОМРАЗЕЦ!

 

Niki Leaks: Защото е ционацист.

 

Dessy Marinova: Защо наистина толкова мрази българите, нямам обяснение, оо всъщност имам, Сорос и златния милиард но няма да ви се получи влечуги мръсни

 

Marian Kirev: Искам да го срещна на улицата за му покажа как се мрази

Sterou Rouste: Защото е Чифутски боклук. Той не е, не е бил и никога няма да бъде българин. Той е Чифут и такъв ще си умре. Жалка долна свиня с къса памет за българщината. Дори и газ не заслужава

 

Dimitar Dimitrov: Мръсен Евреин жив Буклук

 

Valentin Petrov: СОЛОМОН ПАСИ-КОШЧЕ ЗА БОКЛУК ОЛИГОФРЕН ДЖЕННДЪР ФЕКАЛЕН ОТПАДЪК ИДИОТ ПРОДАЖНИК ЮДА ПЕДОФИЛ ИЗМАМНИК ПРЕДАТЕЛ ПЕДЕРАС МИННЕТЧИЯ ДРЪВНИК ТЪПАНАР РОДОИЗМЕННИК ФАШИСТ ДОЛЕН КОФА ЗА БОКЛУК ШАХТА ЗА ФЕКАЛНИ ОТПАДЪЦИ И Т. Н. ако някой се досети друга обидна дума за тоя помияр да я допише за това долно ИЗЧАДИЕ

 

Ivailo Gelov: АНАТЕМА Соломоне, АНАТЕМА Юда искариотски !!! България ще пребъде

 

 • На 18 юли 2023 г. Костадин Костадинов публикува във Фейсбук профила си следния текст: „Много внимавайте, когато говорите по адрес на лицето Лорер и семейство Лорер като цяло, защото подозирам, че веднага ще бъдете обвинени в антисемитизъм. Всеки един, който си позволи да каже нещо по адрес на някое от тези лица, веднага – сигнал, ДАНС, ГДБОП, прокуратура, армия нямаме, значи без армията, няма от какво да се притесняваме“[5].

 

В многобройните коментари под публикацията, налични и към 15 януари 2024 г., се четат следните изявления[1]:

 

Dimo Minev: България е под Еврейско робство от 1944г.

Димитър Митев: Да да , ще внимаваме -много внимателно. Стара историческа грешка, която ни се връща на главата.

Даниела Ивнова: Само на сапун

Веселин Димитров: Няма по долни от мръсните чифути

Mirena Atanasova: Веселин Димитров, Затова са прокълнати , да скитат по чуждите земи!

Viktor Karabonev: Абажур!

Oleg Rizov: Боклуци

Viktor Karabonev: Сапун!

Костадин Милев: Като при кланетата, опустошаването и опожаряването на Стара Загора, където "... наред с турската армия са участвали башибозук и кърджалии, подкрепяни от местните евреи ...", според думите на известна Българска историчка ...

Благодарим Ви братя спасени ... Вижте повече

Veselin Koychev: Мръсни предатели Ще си получите заслуженото! Тоя не бях го чувал преди и какъв българин си ти бе утайка, Лорер

Zhivko Angelov: Лорер не е българин, няма място в българския парламент, след като действа като чужд агент!

Valentina Traykova: Цяла България ще подкрепи Възраждане Вън от странатани всички мръсни души продажници !

Svetloslav Toshkov: Като не му харесва на Лорер да си ходи в Израел или на друго място!

Иван Николов: Къдравата Сю също е хибру, ама, тайно!

Ivan Ivanov: Лорелчо ти нямаш душа за за своята държава. че дойде тука да управяш

Afrodita De Sances: Как пък все ивритите се обиждат бе!? Бе тези сатанисти ката започнеш от фармацефти ,Сорос ,Зеленски ,Рокфелери и т.н които съсипаха светът Бог трябва да ги накаже ,те пък се и сърдят на всичкото отгоре

Eddie Sonn: Да си ходи у из/раел, там да се прави на много знаещ. Тука такива са ни много ясни.

Elka Djukleva: Това дяволско издание си търси белята

Elka Djukleva: Изчадие

Civic Jdm: Какво за тоя абажур къдрав

Николинка Въртовска: Много ме е яд, че Х&&лер не е поживял малко повече.

Angel Vasilev: Само монито Паси е по-антипатичен. Кофти е.рейско котило.

Топ фен Илчо Рабохчиев: Евреите командват света - парите , икономиката, а и християнството ( Исус Христос е евреин ) Карл Маркс е евреин, младоженците ( Сватбения марш е на евреина Менделсон ....тъй че , внимателно !

Стоева Иванка: Илчо Рабохчиев Евреите са се отрекли и са убили Господ Исус Христос и Истината! Защо внимателно

Irina Vladova: Стоева Иванка, евреите от религиозната прослойка бяха най- върлите врагове на Христос и апостолите. Те ги преследваха навсякъде , дори при езичниците и ги настройваха против тях. Мислеха си, че най-добре разбират Писанията, а всъщност бяха слепи за истината.

Стоева Иванка: Irina Vladova Така е ,и все още са слепи и очакват месията, който ще дойде и ще бъде антихриста....всичко има в Библията .

Алексей Тасев: Може би е време да напомним каква е била по народност Сара предала ключовете на Търново ( най-вероятно ЗА ПАРИ) или какъв по народност е пашата изклал 24 хиляди българи в Стара Загора или Паси който против желанието на народа вкара съраната в НАТО ( отново за пари разбира се). Тааа, как да милеем за това "племе"?

Tony Venko: Начукай канчето на мазния чифут...

Олег Цветков: Абе ципутите са си едни и същи-лумпер, пуси, гнуси-все измекяри

Ognyan Kanev: Лорер служил ли е под някаква форма в израелската армия?

Mario Atanasov: А лицето лорер гражданин на коя държава е?

Vladislav Todorov: и не само за Сопол Паси важи същото освен за Порер.

Marius Vasilev: Искам да попитам този Лорен от коя племе е и от къде идва

Neli Gerdjikova= Да говорим за Blackrock и Vanguard ногава, те също са еврейчета от типажа на Сорос, безмилостни. Правят сценарии, разиграват пандемии чрез WHO, после чрез ЕУ предоставят планове за възстановяване/ нови заеми за държавите/, сега войната в Украйна, познайте кой стои зад плана за възстановяване на Украйна, Blackrock стоят естествено, тогава какъв е изводът...Еврейчетата създават войни, пандемии, за да им задлъжняват държавите!!!! Още по темата да се дискутира открито в парламента, ако имате топки, разбира се!!!

Lubina Ilieva Pepeldjiiska: Neli Gerdjikova ЗА БЛАГОДАРНОСТ, ЧЕ САМО ТУКА ГИ ПРИЮТИХМЕ. ДОБРА ОТПЛАТА

Stratislava Arizanova: ГЕСТАПО се възражда!! Могат да ви разбият вратата на дома, да ви измъкнат от леглото, да ви изпратят в нещо като Аушвиц , в защита на . . . парите на САЩ, например Или на Хънтър Байдън??? Абе, кой го е грижа? Господарят е дал нареждане!! Не мога да живея така!!

Ивайло Александров: Лорер морер Паси маси- всички са пътници! Е.ал съм им домеца и всичко що мърда у него!

Lubina Ilieva Pepeldjiiska: ОУУУУ МА ТУКА Е БЪЛГАРИЯ. АКО НЕКОЙ СЕ ЧУВСТВА ОБИДЕН ЗАТОВА ЧЕ Е ЕВРЕИН ДА СИ ХОДИ . МОЛЯ.БАРИЕРА НЕ СМЕ СЛОЖИЛИ

Lidiya Nyagulova: Напълни се парламента с чужденци, предатели и лумпени с фалшиви дипломи и чисти парични интереси, незачитащи истината и гласове на народа!

Asen Simov: Царя и църквата са виновни!Инак щеше да е спокойно!

Атанас Тодоров Честименов: ционистите трябва да бъдат изгонени с шут от България

Stefka Ivanova: Античифутъ съм.

Бранимир Кърджиев: Stefka IvanovaАз също! Арабите също са семити, както и евреите - братовчеди са, справка Вехтият завет. А кой е избил най-много араби? Еврейската държава Израел. Най-големите антисемити са евреите! Както Сталин беше най-големият антикомунист, убиец на 20 милиона членове на комунистически партии най-вече в СССР, но също и по целия свят.

Eli Yankova: За еврЕйския търтей ли?

Георги Асенов: А защо Шалом не изпрати писмо до Прокуратурата когато Сюлейман Паси каза,майната му на православието,или Българският лъв трябва да бъде скопен,затова Шалом да си върви в Израел

Alex Alexandrov: Сърбят ме ръцете нещо

Miroslav Pavlov: Siya Voronina, Евреин за пари ще те купи и продаде без да му мигне окото,те Христос продадоха за 30 сребърника,а при сделки за милярди си представете!!! Хубав ден и на Вас

Ани Петкова: какво да кажем ние българите за талмуда който изповядат евреите?

Dobrin Milev: ПЪТУВАНЕ ДО БУХЕНВАЛД ПЛЮС СПА ПРОЦЕДУРИ ПАРНА БАНЯ.

Стефан Кръстев: Докато има такива Българи като Исак Паси (бащата на недоразумението Соломон Паси и дядо на още по-голямото недоразумение Исаак Паси), няма кой да ме обвини в антисемитизъм, защото му се възхищавам, много от философите разбрах благодарение на неговите встъпителни студии и макар в годините да открих, че някои от нещата не са точно така както ги е писал, той е човекът, който ме е запалил с писанията си към философията. Той е Евреин, а евроатлантическия му син и внук са чифути. Чифут е и Даниел Лорел.

Todor Tsenov: ЗАМИСЛЯМ СЕ ДАЛИ ПЪК Хитлер НЕ Е БИЛ ПРАВ А ЦАР Борис Е СГРЕШИЛ...!!!

Todor Tsenov: ДА ЖИВЕЕ " ПАЛЕСТИНА " ЧИФУТИНО ...!!!

Пламен Горанов: Паси и Лорел анти Български език на омразата !!!

Ани Петкова: Emilia евреите ни управляват от 2700 години, вие от луната ли падате?

Васил Андреев: Да!той наистина е еврейско копеле.

Tanya Ilieva: Аман вече от тия чергари не стига, че ги спаси България от чичо Ади ами сега ни серът на главите.

Mario Marinov: Tanya Ilieva нали знаете,че винаги така се получава. Правиш добро а ядеш дърво.

 

 • На 20 юли 2023 г. в официалната страница на Костадин Костадинов във Фейсбук, под заглавие “Редно ли е да допускаме българоМРАЗЦИ в обществото ни?” е публикуван колаж, на който са изобразени четири лица, сред които са Костадин Костадинов, председателят на ОЕБ “Шалом” Александър Оскар и Соломон Паси[6]. Между лицата на Костадинов и Соломон Паси “протича” електричество”, а от очите му “текат сълзи”. Александър Оскар е изобразен с клоунски нос и очила. Коментарите на последователите на Костадинов под публикацията му са агресивни и показват провокираната от него етническа омраза. Ето част от тях (правописът е запазен):

 

Vasil Kirov: В БЕЛЕНЕ ТАКИВА САМО ВСИЧКИТЕ ОТ ПАРЛАМЕНТА В БЕЛЕНЕ

 

Stanimir Valeriev Antonov: И двамата с фамилия Пуси са за Белене.

 

Pari Kopriva: За такива гниди все повече хора се сещат за народния съд!

 

Теменужка Стойчева: Българомразците нямат място в България! Да отидат в държавата, която обичат! Все едно да пуснеш в къщата си да живее човек, който знаеш,че те ненавижда!

 

Nikolai Tomov: Коце симатизирам на тец и ювъзраждане , но ти като исзторик а и несамо знаеш истината за евр.....е и аз я знам ! Много хора я я знаят ! Затова се променя истината ....но неможеш да го кажеш .

Васил Пътна Помощ Хасково: Да го изселим от БЪЛГАРИЯ да си се качва на ТРАБАНТА и повече крака му в БЪЛГАРИЯ да не е стъпил.

Tanya Ilieva: Да хваща пътя за Израел без обратно връщане.

 

Snezhana Milanova: Хем не бива да бързаме, за да не допуснем големи грешки, хем колкото повече чакаме, предатели и агенти на чужди посолства унищожават не само родината ни, но и самите нас!

Дечо Иванов: ТАЗИ ИЗМЕТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗРИТАНА ОТ БЪЛГАРИЯ

 

Към същата публикация на Костадин Костадинов има връзка към канала му в youtube.com[7]. Под публикуваното видео има надпис: “ЕТО КОЙ е БЪЛГАРОМРАЗЕЦА (разкрития)”. Този канал на Костадинов има над 86 хиляди абонати. Коментарите под видеото започват с въпрос, публикуван от Костадинов: “Харесвате ли Соломон Паси?” Ето част от последвалите коментари, като правописът им е запазен:

 

@ivanpetkov3361: Когато Възраждане спечели изборите. Да се въведе ЗЗД Закон за Защита на ДЪРЖАВАТА. Държавата е народа а не политически идиоти.

 

@GerasimSimov: “Евреите имат ум само за зло, но да правят добро не умеят.” – пророк Йеремия, (Библия, Йер. 4:22) „Евреите не се смесват с другите народи и гледат на тях като на врагове.“ – Диорид, І в. сл. Хр. “В страна, където се заселят евреи, независимо от тяхното количество, те понижават морала и търговската честност, изолират себе си и не се поддават на асимилация. Те се присмиват на християнската религия, стараейки се да я подкопаят. Строят държава в държавата и в случай на опозиция се стремят смъртоносно да задушат страната финансово.” – Бемджамин Франклин, (XVIII в.) –  американски общественик, учен, издател, дипломат и изобретател. „Евреите са известни на сичкият свят не само със своята телесна, но и душевна нечистота.” – Любен Каравелов

 

@user-km2oc9ci9q: Понякога, при такива случаи, си мисля каква грешка е допуснал цар Борис, от доброта. Има хора, които не заслужават да им се прави добро

 

 • На 20 юли 2023 г. Костадин Костадинов дава изявление, в което публично се конфронтира с представители на еврейската общност в България, включително председателя на ОЕБ “Шалом”, обвинявайки го в “антибългаризъм” и “етнически претенции”[8].
 • На 13 септември 2023 г. в пленарната зала на Народното събрание, Цончо Ганев, заместник-председател на Народното събрание и заместник-председател на ПП Възраждане заявява: „Мисля, че г-н Лорер се интересува от друг народ – неговия собствен народ, а не българския народ. И може би друг парламент. Може би го интересува повече какво се случва в Кнесета (парламента на Израел), отколкото това, което се случва в българския парламент. В крайна сметка всеки си има приоритети“. Още на следващия ден ОЕБ Шалом се противопоставя на това изявление и посочва, че постоянното подчертаване, че хора от еврейски произход имат по-голяма вярност към държавата Израел, отколкото към държавата, чиито граждани са, е проява на антисемитизъм[9]. Изявлението на Цончо Ганев е форма на език на омразата, но то е и част от последователно водената политика на партия Възраждане към разделение на обществото, всяване на расова омраза  в него и водене на съзнателна политика в посока към огр