ЩЕ УЧАТ ЛИ УКРАИНСКИТЕ ДЕЦА В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА?

Образованието на украинските деца, изглежда, е сред най-големите пропуски на държавата ни в интегрирането на хората, които потърсиха в България закрила от войната на Русия в Украйна . 

Това сочат резултатите от онлайн анкета, която Българският хелзинкски комитет направи  сред украинските родители. Целта на краткото допитване беше  да разберем повече за проблемите, с които се сблъскват те и защо толкова малко украински деца са включени в българската образователна система. Анкетата не е представителна, до момента в нея са се включили 80 респонденти. След финализирането й БХК ще публикува по-подробна информация. 

От  отговорилите половината посочват, че децата им ще учат в българско училище. Сред тези, чиито деца няма да посещават училище у нас, около 40% отбелязват, че искат децата им да се обучават в украинско училище онлайн. Останалите 60% посочват, че детето им не е прието в училище поради липса на места, липса на медицински документи или по други причини.

Над половината участници  са били запознати с процедурата за кандидатстване и са имали достатъчно информация за нея. Основният източник на такава информация се оказват групите в социалните мрежи и благотворителните организации. Малко над 10% от участниците посочват, че процедурата им е известна от официален държавен източник.

Около 60% от участниците съобщават, че знаят какви са медицинските изисквания за прием в училище и същият процент участници посочва, че биха поставили  ваксина, ако това е необходимо, за да посещава детето им българско училище.

Отговорите на въпроса за това, с какви затруднения са се сблъсквали участниците и каква подкрепа биха искали да получат, са най-разнообразни и повечето от тях са свързани с проблеми от административен характер. Участниците посочват, че трудно се намира изчерпателна информация за цялата процедура на подаване на документи, както и че получават директен отказ от самото училище поради липса на места.

Долу публикуваме някои от коментарите на участниците, преведени на български език:

“Никъде не откривам информация за процедурата за прием в училище. Когато отивах в училищата (минах през 5 училища), просто ми казваха, че места няма. За това, че трябва да се обърна към РУО със заявление, разбрах от познати българи, които се свързаха със свои познати учители и от тях вече получихме информацията.”

***

“Липсват подготвителни курсове по български език към училищата. Сега те са достъпни само в големите градове, останалите не са обхванати.”

***

“Това е един социален проблем,  просто не искат да ги приемат децата ни. Ако не беше една добра жена - доброволец, която мина през всички училища и РУО по няколко пъти,  нямаше как да влезем в училище.” 

***

“Здравейте! За да влезем в българско училище обикаляме вече втора седмица. Пълно отсъствие на информация, всеки ден информацията се променя. Първо ни казаха да донесем превод на свидетелството за завършване на училище. Преведохме и го донесохме. Не, казват, сега трябва да го заверите. Аз им казвам, че няма какво да заверявам, тъй като учителката ни изпрати pdf файл без печати и подписи. Добре, съгласиха се, че може да не се заверява. После казаха да донесем справка за имунизациите, донесохме я. След това свидетелството за раждане. След това снимка за документ за градски транспорт, а после ни съобщиха, че украинците нямат право на такъв. Добре, преживяхме го. Вчера имаше родителска среща, уж всичко е наред. Днес учителката ни пише, че децата не могат да посещават училище без заверен сертификат за иминизация, който да бъде заверен от личен лекар, а ние нямаме личен лекар, тъй като и там няма места. Затворен кръг. Повече нямам сили, размислихме да се записваме в училище.”

***

По данни на “Капитал”, за новата учебна година са подадени 545 заявления, при положение че получилите временна закрила деца са 49 хиляди към 30 август. От тях само 44 са записани в детски градини. Учениците са 93. 

Около 185 хиляди украински деца започнаха учебната година в полски училища. В Германия през изминалата година броят им беше над 160 хиляди и се очаква да се повиши тази година.

**Публикацията е създадена с финансовата подкрепа на Български фонд на жените. Тя не отразява становището на БФЖ и организацията не носи отговорност за нея.