Национална кръгла маса "Модели на добри практики за интеграцията на ромите"

Заключителна конференция по двугодишен проект за овластяване на роми по темите за интеграция и антидискриминация със заинтересованите страни. На конференция се представиха установените добри регионални практики за интеграцията на ромите в сферите на: здравно обслужване, трудова заетост, образование и жилищно узаконяване.