Теми

През годините БХК е идентифицирал редица конкретни теми, представляващи най-сериозни проблеми за състоянието на правата на човека у нас. Това са теми, които не просто отразяват системни и широко разпространени нарушения на основните права на човека, но и такива, при които засегнати са групи, за които е малко вероятно да получат ефективна защита от властите. Именно този вакуум е причината тези теми да са във фокуса на работата на организацията.