Krassimir Kanev_694x472_crop_and_resize_to_fit_478b24840a

ЕСПЧ отказа защита post mortem на две деца от български социален дом

Делото засяга смъртта на Анета Йорданова и Николина Куцарова в дома за деца с умствена изостаналост в с. Стража, Търговищко.