Равносметката на БХК за приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., беше обнародван в Държавен вестник на 24 март 2020 г., една седмица след внасянето му като законопроект от група депутати от управляващото мнозинство. При първоначалния вид на законопроекта, Българският хелзинкски комитет изрази становище по част от текстовете и подчерта сериозни недостатъци и непоследователност при някои от тях, които допускаха застрашаване на основни човешки права и свободи без необходимост. От обнародвания вчера текст обаче са отпаднали всички тревожни текстове, срещу които БХК изрази критика, което показва съобразяване с препоръките на правозащитните специалисти.

Така например изцяло е отпаднал чл. 2 от законопроекта, който беше наличен в първата заповед за обявяване на извънредно положение от 13 март 2020 г. С него се забраняваха широк диапазон дейности на обществени места, работата на множество публични заведения, както и “всякакъв вид масови мероприятия” - все формулировки, които позволяваха обширно тълкуване и безразборно ограничаване на основни човешки права. Вместо това, вече одобреният закон дефинира ясно редът, по който ще се осъществяват дистанционен учебен и работен процес в условията на извънредно положение, като възлага задължения, но не и ограничения. 

Заедно с целия член е отпаднала и предложената забрана за свиждания в местата за лишаване от свобода за целия период на извънредно положение, която според юристите на БХК беше изцяло неприемлива и в остър конфликт с правото на затворниците на семеен живот. 

Премахнати са и непрецизните текстове за правомощията на министъра на здравеопазването.

Признак за съобразителност на законодателя с основните човешки права е и отпадането на предвидените изменения в Наказателния кодекс, които позволяваха да се наказва всеки, който предава „невярна информация за разпространението на заразителна болест“ без допълнителен специален умисъл. Този текст създаваше неяснота и широта на преценка, недопустими за състав на престъпление и щеше да допусне наказателно преследване на деяния, които не следва да се въздигат в престъпление. С предложената редакция щеше да е възможно подвеждането под наказателна отговорност например на лица, които преувеличават или пък омаловажават опасността, която представлява заразяването със SARS-CoV-2. Щеше да позволи наказателното преследване и на огромен брой източници на информация, тъй като и сега много от информацията, която се разпространява за коронавируса, е невярна.

В условията на извънредно положение Българският хелзинкски комитет следи отблизо за неоправдани ограничавания на човешките права. Обявеното извънредно положение предполага приемането на законодателство, което ограничава основни човешки права и свободи, но това трябва да става само в степента, в която то е строго обвързано с неотложните нужди на конкретната ситуация. Налагането на ограничаващи мерки е не само право, но и задължение на българските власти в настоящата епидемиологична ситуация, стига да няма съмнение, че е изцяло в интерес на правото на здраве и сигурна среда на българските граждани, както и на чужденците, пребиваващи в България.