Държавата има позитивно задължение да опазва живота и здравето на гражданите си

Българската държава има задължение да опазва живота и здравето на гражданите си, което произтича както от чл. 2 на Европейската конвенция за правата на човека, така и от националната Конституция. Мерките за повишаване на ваксинационния обхват срещу COVID-19, включително въвеждането на задължителна ваксинация за определени групи, могат да бъдат отговор на това задължение, ако се въведат съобразно изискванията на международното и националното право.

Регулаторните и правни въпроси, свързани с ваксинопрофилактиката срещу COVID-19, бяха обсъдени на онлайн семинар, който се проведе в четвъртък, в онлайн платформата Zoom. Във форума участваха представителят на България в Европейската лекарствена агенция проф. Илко Гетов, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата магистър-фармацевт Богдан Кирилов, както и адв. Адела Качаунова, специалист по антидискриминационно право, и адв. Мария Шаркова, специалист по медицинско право.

Според юристките както у нас, така и по света съдебната практика, свързана с различни случаи, засягащи политики по ваксинопрофилактика, устойчиво поддържа задължението на държава да осигурява ваксини и достатъчно ваксинално покритие за осигуряване защитата на живота и здравето на гражданите.

Адв. Качаунова представи делото Вавричка и други срещу Чешката република, по което Европейският съд по правата на човека се произнесе през август 2021 г. То обединява няколко жалби, подадени през 2013 и 2014 г. от чешки граждани, които се оплакват от това, че децата подлежат на задължителна ваксинация срещу някои заболявания. „В това решение съдът казва следното: задължението да се ваксинират деца е намеса в тяхното право на личен живот; тя обаче е оправдана, тъй като е предвидена в закон, преследва легитимна цел и е необходима в едно демократично общество“, обясни адв. Качаунова. По думите ѝ така съдът указва, че ако едно задължение за ваксинация бъде въведено при правилните условия, то няма да наруши правата, защитени от Конвенцията, включително забраната за дискриминация.

Правилните условия според ЕСПЧ включват гаранцията, че ваксините са безопасни и предпазват от тежко заболяване, както и предвидена в законодателството възможност за освобождаване от ваксинация при противопоказания и предвидено правно средство за защита на хората, които биха отказали ваксина по лична преценка.

Адв. Мария Шаркова цитира съдебна практика от САЩ, Франция и България, която застъпва същата норма. Тя представи два казуса, разглеждани от Върховния админстративен съд у нас, при които граждани оспорват изискването за задължително ваксиниране на деца срещу някои заболявания, за да бъдат допуснати на детска градина. По тях съдът постановява, че изискването за имунизация не е дискриминационно, тъй като отговаря на политиката на държавата по опазване здравето на гражданите и е в изпълнение на основни принципи, залегнали в Закона за здравето.

„Когато говорим за задължително ваксиниране, ние говорим за една хипотеза. Не вярвам, че при тази политическа обстановка и обществени нагласи то ще бъде въведено“, коментира адв. Качаунова. По думите ѝ въвеждането на диференцирани мерки за ваксинирани и неваксинирани в тази ситуация също би било оправдано, тъй като има осигурен безпрепятствен достъп до ваксини за всички, и данните за безопасността и ефикасността на ваксините са достатъчно категорични.

Според адв. Шаркова също подобни мерки са оправдани, като се има предвид и статусът на преболедувалите. „В момента има един такъв пример за диференцирано третиране на имунизирани и неимунизирани – в една заповед на здравния министър е посочено, че този, който е преболедувал в последните три месеца, макар да е близък контактен на потвърден случай, няма да бъде поставян под карантина. Любопитното е, че това не се отнася за ваксинираните“, коментира тя.

Проф. Илко Гетов представи подробности за алгоритъма на одобрение на ваксините в Европейската лекарствена агенция и как той гарантира безопасността и ефикасността на ваксините срещу COVID-19, допуснати за употреба. Магистър-фармацевт Богдан Кирилов се спря на възможностите за докладване на нежелани лекарствени реакции и обърна внимание, че към момента са подадени около 1,3 сигнала за такава реакция на 1000 поставени дози ваксина.

Още акценти от представянето на проф. Гетов и маг.-фармацевт Кирилов можете да прочетете тук. Целия семинар можете да гледате тук. ♦