БХК: Наложените антиковид мерки са закъснели, недостатъчни и засягат непропорционално децата

На 19 октомври Министерството на здравеопазването публикува заповед, с която налага определени ограничения в публичните дейности с цел контрол над разпространението на COVID-19 в страната.

Мерките се налагат три месеца след началото на тази епидемична вълна – трайният ръст в дела на отчетени случаи започна още в средата на месец юли. Те се въвеждат в несъответствие с разписания Национален план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2, който Министерство на здравеопазването изготви и публикува през юли 2021 г. Планът целеше предвидимост на мерките, но самият автор отказа да го спазва – това нарушава доверието в институцията и нейното задължение да управлява кризата, предизвикана от COVID-19. Така – предвидимо – в обществото липсва нагласа към спазване на каквито и да било мерки, а отговорните институции избират единствения възможен подход – да прехвърлят отговорността за опазване на общественото здраве върху учениците.

През изминалите месеци редица организации и експерти се обръщахме нееднократно към институциите – в това число президент, министър-председател, министерство на здравеопазването, министерство на образованието и науката, министерство на финансите – с настояване държавата да организира борбата с епидемията така, че да гарантира в максимална степен най-добрия интерес на гражданите, като постави под специална закрила децата. Те бяха несъразмерно засегнати от ограниченията при предходните епидемични вълни, което наруши или влоши правото им на личен живот, на достъп до образование, правото на здраве и на практика беше точно обратното на всички препоръки, издавани както от международните здравни и научни институции, така и от организациите за защита правата на детето.

За съжаление това не се случи.

Взетите мерки се предприемат в контекст на остра криза – страната ни стана лидер в Европа по смъртност от COVID-19 на глава от населението, хората, нуждаещи се от медицинска помощ по причини различни от коронавирусна инфекция практически нямат достъп до здравната система, децата в шест области преминават изцяло на обучение в електронна среда, а в останалите 22 – на обучение на ротационен принцип.

Всичко това беше предвидимо и предотвратимо.

Държавата, в лицето както на министъра на здравеопазването, така и на президента, премиера и съществувалите за кратко 45-и и 46-и парламент, отказа да изпълни задължението си да защити правото на живот на гражданите си, да осигури на всички достъп до качествена медицинска помощ, а на децата – достъп до образование.

Наложените със заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. мерки са закъснели, недостатъчни и отново засягат непропорционално определени групи от населението.

Заповедта дава възможност редица дейности да продължат да функционират в условията на 100% персонал и потребители със зелен сертификат, както и налага задължението за наличие на такъв в някои професионални групи. Тази мярка беше необходима и наложителна, но налагането ѝ в рамките на 24 часа ще постави хиляди хора и организации в невъзможност да приведат дейността си в синхрон с изискванията. Въвеждането на зелен сертификат без да се осигури достатъчно време гражданите да могат да осигурят такъв лишава мерките от предвидимост и поради това тяхната законосъобразност също е накърнена.

Заповедта, освен това, отново пренебрегва правото на достъп до образование на децата, като не създава алтернативи за учениците и учителите, които имат зелен сертификат по модела, по който тези алтернативи са създадени за заведения, развлекателни обекти, културни и други масови мероприятия. Считано от 00.00 ч. на 21 октомври учениците в шест области в страната ще могат да влязат безпрепятствено в дискотека, но няма да бъдат допускани в училище. България е единствената държава в Европейския съюз, която приоритизира обществените дейности по този начин, при това го прави за трета поредна учебна година.

Също така, недостатъчните ограничения, въведени чрез облекчението в т. 10 на заповедта, ще доведат до твърде бавно и недостатъчно намаляване на броя случаи и отслабване на натиска върху лечебните заведения. Така реално ограничените – децата – отново ще останат в изолация месеци наред, осигурявайки на други социални групи комфорта да не променят социалните си навици.

Това е неприемливо и не можем да го допуснем.

Българският хелзинкски комитет проучва възможностите неравнопоставеното положение на децата да бъде оспорено в съда, включително пред международни органи.

С цел максимално бързо овладяване на кризисната ситуация и ограничаване на щетите от продължителното бездействие на институциите, предлагаме следните мерки:

  1. отпадане на т. 10 от заповедта и налагане на строги ограничения за период от две седмици, разпростиращи се върху всички публични сектори, т. нар. локдаун;
  2. организиране на ваксинационния процес на съсловията, които ще работят в условията на задължителен „зелен сертификат“, както и на хората от уязвими групи, възрастните над 60-годишна възраст и хората с хронични заболявания;
  3. облекченията, които т. 10 въвежда, да важат от 4 Ноември 2021 г.
  4. регламентиране на условия за функциониране на системата на образованието, в това число частните образователни институции и дейности за деца, със „зелен сертификат“: при над 750 заболели на 100 000 души население присъственото обучение да е гарантирано за децата в начален етап, както и за тези от децата в 5 до 12 клас, които са преболедували, ваксинирани или имат валиден отрицателен тест, като изключение се прави за изрично карантинираните; при под 500 заболели на 100 000 присъственият учебен процес да е гарантиран за всички, освен карантинираните; частните центрове, школи и дейности да се ползват от възможностите за работа при режим „зелен сертификат“ равнопоставено с останалите публични дейности;
  5. осигуряване на възможност за безплатни, неинвазивни, бързи тестове, и училищата, които тестват двуразово в седмицата, за да не се карантинират паралелки при установяване на ученици или учители с позитивен тест.
  6. обмисляне на възможност за връщане на т. нар. грипни ваканции, заради вредите, които дистанционното обучение нанася на децата.