Изтича програмата за настаняване на украинците под временна закрила в България

Само след три дни приключва хуманитарната програма за настаняване на украински бежанци, организирана и финансирана с решение на Министерския съвет. Към днешна дата няма решение на правителството за подновяването ѝ, няма и официална информация какво ще стане с над 18 000 души в уязвимо положение, които в момента са настанени в хотелски бази по нейните условия. 

„Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България” беше създадена през пролетта с цел кризисно настаняване на принудително разселените украински граждани, получили временна закрила в България, а след това на два пъти беше удължавана. 

Последният одобрен период изтича в понеделник – 31 октомври 2022 г. 

Днес е последният работен ден преди тази дата и до момента липсва официално оповестена информация какво предстои за хората, настанени по тази програма. По данни на Министерството на туризма от 17 октомври, става въпрос за повече от 18 хиляди души. 

След разпускането през август на Оперативната координационна група, създадена от последното редовно правителство, служебният кабинет назначи заместващ я орган едва на 1 октомври. В него обаче са представени единствено държавните институции, а организациите, работещи с украинците, търсещи и получили закрила у нас, нямат достъп до процеса на вземане на решения. Диалогът по темата между изпълнителната власт и гражданския сектор е критично нарушен. 

В същото време стремително приближаващите крайни срокове са на път отново да ни изправят пред предотвратима хуманитарна криза, в която граждански  организации и доброволци са единственият сигурен източник на подкрепа за бягащите от войната в Украйна. 

Информацията, че настаняването на лицата от уязвими групи ще бъде гарантирано, е крайно недостатъчна за нас, но в особена степен за самите бежанци. Става дума за хора от уязвими групи – според закона това са малолетните или непълнолетните, непридружените малолетни и непълнолетни, хората с увреждания, възрастните хора, бременните жени, самотните родители с ненавършили пълнолетие деца, жертвите на трафик на хора, лицата с тежки здравословни проблеми, лицата с психични разстройства и лицата, които са понесли изтезание, изнасилване или други тежки форми на психическо, физическо или сексуално насилие.

Към днешна дата няма никакъв план за разселването на тези хора, нито някаква информационна кампания между украинските бежанци. Очаква се те отново да бъдат насочени към ведомствените бази, но не е ясно как ще се организира разпределянето на хората между свободните места в тези почивни станции, кой къде ще отиде, кога и от кого ще бъдат извозени до тези места. 

Не е ясно къде ще отидат хората от уязвима група, за които се окаже, че няма свободни места в тези почивни станции. 

С особена тревога следим възможността отново да се вземе решение за ползване на фургоните на т.нар. Разпределителен център в Елхово. Припомняме становището си от лятото, че специалният дом за принудително настаняване на незаконно пребиваващи чужденци към Дирекция „Миграция“ на МВР е напълно неподходящ от всякаква гледна точка дори за краткосрочен престой на хора, мнозинството от които са възрастни, майки и деца. 

Призоваваме Министерския съвет незабавно да поеме разписаните му в Закона за убежището и бежанците отговорности, и да вземе необходимите решения за предотвратяване на паника и поредна хуманитарна криза.

Picture: Vectonauta - Freepik.com