УСИЛИЕТО ЗА ПРАВАТА НА ЕДИН Е КЛЮЧЪТ ЗА ПРАВАТА НА ВСИЧКИ

Българският хелзинкски комитет стартира кампания за 

популяризиране на правата на човека

 

Всички знаем, че в страната ни все още има неравенство, дискриминация, полицейско насилие и различни форми на нарушение на човешките права. Не всички обаче имаме желанието, силите и дързостта да се борим срещу тях.
А фундаментът на човешките права е, че са право на всеки.
Българският хелзинкски комитет започва кампания за популяризиране на правата на човека, за да отговори на някои от най-честите въпроси по темата. 

30 години след създаването на най-старата и голяма правозащитна организация у нас  – Българския хелзинкски комитет – институциите все още не припознават правата на човека и върховенството на правото като фундамент на дейността си. За хората в България продължава да е предизвикателство да отстояват правата си.

По случай годишнината от основаването си БХК стартира кампания за популяризиране на правата на човека.

Тя е насочена към активнитe хора, които все по-често реагират срещу несправедливостите в живота и обществото си. Рядко обаче познават добре правата си и възможностите да защитят себе си или каузата, в която вярват.

Мотото на кампанията – „Усилието за  правата на един, е ключът към правата на всички“ – говори за универсалността на правата и един от основните принципи в работата на правозащитниците: че всички сме равни по достойнство и права, и борбата за каузата на един човек е отстояване на стандарт, валиден за всеки член на обществото.

На специално създадена страница на сайта на организацията (можете да я видите на адрес https://bghelsinki.org/bg/issues) през 17 основни теми в сферата на правата на човека се разказва за различни права и уязвими групи. Някои от тях се отнасят до универсални права, засягащи всеки един член на обществото - свободата на изразяване, правото на защита от изтезания, нечовешко или унизително отнасяне, свободата на сдружаване, на мирно събрание и др. Други насочват хората от маргинализирани групи, които заради уязвимото си положение в своето всекидневие се изправят пред препятствия, с които останалите не се сблъскват - например хората с увреждания, бежанците, представителите на малцинствени групи. 

Целта е стереотипното и на пръв поглед  кухо понятие „права на човека“ да се изпълни с конкретика и съдържание; да се даде отговор на някои основни въпроси - какво са правата на човека, кому са нужни въобще, еднакви ли са за всички и дават ли ни пълна свобода.

Към страницата ще насочват видео и визии, разпространявани в партньорски медии и организации, в социалните мрежи и в някои от големите градове в страната. Лице на посланието е актьорът Иван Бърнев, режисьор на клипа - Валери Милев, а творческата концепция е създадена с партньорството на агенция Brand New Ideas. За да стигне каузата ни до повече хора ни подкрепиха онлайн медиите dnevnik.bg, clubz.bg, mediapool.bg, otgrada.bg, maikomila.bg, marginalia.bg, proud.bg, boyscoutmag.com, vijmag.bg, както и маркетингова агенция Dentsu Bulgaria.

Какво са правата на човека

Правата на човека са основни и универсални стандарти, които гарантират възможността на хората да живеят сигурно и достойно. Те не са „привилегии“ за конкретни хора или групи, а основополагащи принципи – най-малкото общо кратно за всички човеци, без което достойнството им като хора е празно, незащитено.

Някои права могат да бъдат ограничавани при строго определени условия, за да се защитят други права и свободи и в името на по-широката полза за обществото като цяло. Други обаче – например защитата от изтезания, нечовешко и унизително отнасяне – не могат да бъдат ограничавани. Различните права, тяхната защита и балансът помежду им се регулират от редица международни и национални документи.

Тъй като държавата е основният гарант за правата на човека, тя има задължението да осигури спазването и защитата им. 

Спазват ли се правата на човека в България

От 1994 г. Българският хелзинкски комитет публикува Годишен доклад за състоянието на правата на човека в България. Оттогава в държавата са проведени множество реформи, които са довели до по-добра законова защита на правата на човека и по-добро функциониране на институциите. Все още обаче страната ни е на шесто място в Европа (след Русия, Украйна, Турция, Румъния и Италия) сред тези, които имат най-голям брой дела в Европейския съд по правата на човека, поставени от Комитета на министрите на Съвета на Европа под усилено наблюдение за тяхното изпълнение. Това са дела, по които Съдът е установил нарушения и е постановил осъдителни решения, които се отнасят до структурни и системни проблеми по отношение на правата на човека в дадената държава.

Като цяло правата на човека от години са встрани от вниманието на управляващите, а липсата на върховенство на правото задълбочава  пречките пред тяхното утвърждаване и защита.

Постигането на по-справедливо общество за всички минава през овластяването на всеки един да познава и отстоява своето човешко достойнство и правата си - кауза, зад която БХК стои вече три десетилетия.

 

Партньори: